Home About Browse Search
Svenska


Forsman, Anna-Carin, 2007. Växter och jord i urban miljö : en fallstudie vid Västergatan i Eslöv. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta arbete består av två delar. En litteraturstudie med stort fokus på jorden och en praktisk undersökning av trädraden vid Västergatan i Eslöv där vegetationen består av Acer platanoides och Stephanandra incisa 'Crispa'.

Litteraturstudien omfattar:
• egenskaper man kan förvänta sig i en urban jord
• markpackningens betydelse för jordens vattenhållande förmåga samt för växterna
• vikten av lufttillgång för växternas rötter
• hur markporförekomsten påverkar dräneringsförhållandena i jorden
• kort om pH och näringsämnen
• hur vägsaltning påverkar marken och växterna
• vikten av etableringsskötsel, åtgärder vid slitage/sabotage
• kort om ohyra och rotskador vid anläggningsarbete

Fallstudien omfattar:
• undersökning av träden genom
− omkretsmätning av samtliga träd på den aktuella sträckan
− årsringsmätning med hjälp av borrkärnsprover hos fem slumpmässigt valda träd
− okulär analys

• undersökning av marken genom
− enkla jordanalyser med hjälp av agronomkäpp
− att känna på marken med penetrometerkäpp
− analys av en 94 cm djup provgrop, med dess fyra horisonter
− bedömning av rotförekomst

I min undersökning har träden varit svåra att analysera, eftersom de saknat bladmassa och grenverket sitter mycket högt. Jag tog borrkärnsprover ur veden för att bedöma årsringstillväxten, men dessa är för få för att jag ska kunna dra några pålitliga slutsatser ur dem och jag har enbart hittat borrkärnemätning på en lönn i litteraturen.

Min slutsats är att marken är kompakterad till kraftigt kompakterad, beroende på djup. Stefanandra är intolerant mot salt och eftersom ett stort antal har gått bort, misstänker jag höga salthalter i jorden. Denna hypotes styrks av den frekventa vägsaltningen vintertid.

Jag föreslår att matjorden byts ut, alven djupluckras och växtmaterialet byts ut mot ett bättre fungerande material för urban miljö. Man bör därefter övergå till att använda någon form av skydd mot den intensiva halkbekämpning som periodvis förekommer.

Main title:Växter och jord i urban miljö
Subtitle:en fallstudie vid Västergatan i Eslöv
Authors:Forsman, Anna-Carin
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:3
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kompaktering, kompakterad jord, saltpåverkan, urban miljö, årsringsmätning, urban jord, saltskydd, pH, näringsämnen, dräneringsförhållanden, osmotisk stress, jordpartikelspridning, saltstress, etableringsskötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7329
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7329
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 08:18
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 08:18

Repository Staff Only: item control page