Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Frida, 2024. Vildbin & fjärilar i villaträdgården : hur vi kan förena habitatkrav med estetik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

För att vi människor ska kunna förlita oss på pollinering som en hållbar ekosystemtjänst behöver vi gynna våra förekommande vildbin och fjärilar. I dessa insektsgrupper ingår solitärbin, humlor, dagfjärilar och nattfjärilar. Villaträdgårdar i urbana och peri-urbana områden har möjlighet att tillsammans skapa gröna miljöer och habitat som har möjlighet att gynna delvis hotade arter. Detta kommer således bidra till en ökad biologisk mångfald. För att detta ska bli möjligt behövs kunskap om vilka arter som förekommer i området där man bor. Olika arter ställer nämligen olika krav på aspekter som boplats och värdväxter. För att villaägare ska få rätt vägledning i val av växter och skapandet av främjande habitat har jag därför valt att avgränsa mig till en kommun i min studie. Borås kommun är min (författarens) hemort och det område som jag i framtiden kommer verka som trädgårdsingenjör. Jag vill genom detta arbete undersöka förekomsten av olika vildbin och fjärilar i kommunen, för att jag sedan ska kunna ge framtida kunder förslag på hur dessa kan gynnas. Enligt mig är det dessutom viktigt att gestaltning av en villaträdgård ska ha ett attraktivt estetiskt värde. Därför kommer jag i denna studie undersöka hur skapandet av gynnande habitat för vildbin och fjärilar också kan vara estetiskt tilltalande. Vidare har olika villaägare olika förutsättningar och uppfattningar om hur en estetisk trädgård ska se ut. På grund av detta kommer det tas upp flera alternativ för att passa så många som möjligt. Allt för att så många villaägare som möjligt i Borås kommun ska uppleva möjligheter och ansvar att kunna bidra till ett främjande nätverk för våra förekommande vildbin och fjärilar.

,

In order for people to rely on pollination as a sustainable ecosystem service we need to support our occurring wild bees and butterflies. These group of insects includes solitary bees, bumblebees, butterflies and moths. The private gardens in urban and peri- urban areas have the opportunity to mutually create green environments and habitats that have the opportunity to support endangered species. This can furthermore contribute to biodiversity. In order to make this possible, knowledge is needed about which species is occuring in the area where one lives. Different species requires different requirements regarding habitat including aspects as where to live and host plants. So that private gardeners can get the right guidance in choice of plants and creation of favoring habitats I have chosen to limit myself to one municipality in my study. More precisely Borås municipality. Borås is my (the authors) hometown and the area which I in the future will work as a garden designer. I want through this work examine occurring wild bees and butterflies in the municipality, so that I later on can give my future clients advice in how these can be supported. To me it is also important that the design of a garden also has an attractive aesthetic value. Therefore I will in this study examine how creation of supporting habitats for wild bees and butterflies also can have an aesthetic value. Furthermore, different garden owners have different possibilities and options about how and aesthetic garden should look like. Because of this will different options be included to fit as many people as possible. All because as many gardeners as possible in Borås will experience possibilities and obligations to contribute to a supporting network for occurring wild bees and butterflies.

Main title:Vildbin & fjärilar i villaträdgården
Subtitle:hur vi kan förena habitatkrav med estetik
Authors:Larsson, Frida
Supervisor:Haaland, Christine and Ekwall, Anna-Karin
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:villaträdgård, trädgård, vildbin, fjärilar, habitat, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19862
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19862
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 07:48
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics