Home About Browse Search
Svenska


Noaksson, Rebecka, 2024. Naturinspirerad trädgård i skogen : att skapa en mjuk övergång från trädgården till naturen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Idag syns en växande trend med naturalistiska planteringar som efterliknar naturens ekologiska system och det naturens estetiska uttryck, det är dock inte helt nytt. Historiskt så har detta förhållningssätt funnits i hundratals år, det har utvecklats och nya infallsvinklar har tillkommit. Vad som kan tolkas som en naturlig trädgård, eller en naturlik trädgård, eller vad de olika begreppen innebär är inte helt enkelt att avgöra och svaret finns eventuellt i betraktaren. Det finns olika principer att använda för att skapa naturalistiska planteringar och inspirationen hämtas ur naturen. Arbetets litteraturstudie innefattar hur natulika trädgårdar sett ut genom tiderna och hur det tolkas idag, vilken nytta en naturlik, vildare trädgård kan göra för den biologiska mångfalden. Samt hur naturen kan bjudas in i trädgården och låta gränsen suddas ut eller mjukas upp. Vilka verktyg kan användas för att efterlikna naturens system och hur kan olika ståndorter och vegetationstyper efterliknas? Vilken roll spelar de inhemska arterna och hur kan de användas? Delar av det som framkom i litteraturen har applicerats på en utvald naturtomt. En analys av platsens, och omgivningens ståndort och historia har genomförts. Där olika vegetationssystem som finns i naturen efterliknas. Det har resulterat i en gestaltning av en del av tomten, som skapar en mjukare övergång mellan omgivande natur och trädgård. Växtval och utformning är gjort efter de ekologiska principer och estetiska principer som studerats i litteraturen.

,

Today we can see a growing influence of naturalistic planting designs, that is inspired from the ecological principles and aesthetical look that exist in nature, but it´s not a new approach. Historically this approach has existed for hundreds of years, and it has developed and new approaches has been added. What can be known as a natural garden, or a natural-like garden, or what the differences between them is, can be hard to decide and maybe the answer lies in the one who´s observing. There are different principles to use when you create naturalistic planting design where the inspiration comes from nature. This work´s literature study includes what natural gardens looked like historically and how it is interpreted today, what benefits for the biodiversity a natural, wilder garden can have. And how nature can be invited to the garden and let the boundaries melt together. Which tools can be used to imitate wild communities and how can different types of vegetation systems be imitated? What role does native species have and how can native plants be used in a naturalistic planting? A selected natural plot has been used to apply parts of the principles that were found in the literature. An analysis of the place, history and its surroundings has been made. Where the different types of natural vegetation systems are imitated. This has resulted in a design proposal that should create a smoother transition between the garden and the surrounding nature. The design of the place and 5 plant material are made after the ecological and aesthetical principles that was studied in the literature.

Main title:Naturinspirerad trädgård i skogen
Subtitle:att skapa en mjuk övergång från trädgården till naturen
Authors:Noaksson, Rebecka
Supervisor:Ingemansson, Karin
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturalistisk plantering, naturlik, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19923
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19923
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2024 10:30
Metadata Last Modified:26 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics