Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, André, 2024. Cederträd – framtidens stadsträd : en utmanare i klimatförändringarnas tid. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vikten av att välja rätt träd, för rätt plats, har aldrig varit en större utmaning för våra städer. Med ett föränderligt klimat med oviss framtidsutsikt till följd av expanderande och ökade hårdgjorda ytor har träd allt svårare att anpassa sig och överleva de utmaningarna som ges. Det uppvärmda klimat vi idag har i Sverige i kombination med beräknade framtida ökande klimatförändringar i form av varmare, med ojämn nederbörd och längre vegetationsperioder har skapat ett behov av nya träd. Dagens stadsträd som väljs för plantering behöver klara torka, skyfall och störningar som stadsmiljö som ståndort innebär. Cederträd, en aristokrat bland barrträd som till följd av klimatförändringar och skövling ser sig starkt hotad i sitt naturliga växthabitat. Klimatförändringarna som kan ge möjligheter för cederträd att etablera sig i norra Europa som ett framtida stadsträd. Omdiskuterat består Cedrus av tre till fyra underarter idag med sjunkande populationer utspridda över bergskedjor i Medelhavsregionen och västra Himalaya. Arbetet och studien fokuserade, försökte förutsätta och jämföra de gemensamma nämnarna mellan cederträdets naturliga växtplats, dess egenskaper i relation till svenska städers ståndort. Sammanfattningen av litteraturstudien visar att cederträd troligtvis kommer få en framtida nyckelplats i europeiska urbana miljöer till följd av klimatförändringar och gynnsamt stadsklimat likt värmeöeffekten. Cedrus libani med sitt ursprung i varma medelhavsmiljöer har en unik torktålighet samt en pH-tolerans som kan överleva sommarhalvåret med nästintill obefintlig nederbörd. Cedrus atlantica är ett mångsidigt barrträd med god härdighet och torktålighet. Cedrus deodara som ett stort snabbväxande träd klarar utmärkt av diverse parkmiljöer.

,

The importance of choosing the right tree for the right place has never been a greater challenge for our cities. With a changing climate and uncertain future due to expanding and increasing hard and paved surfaces, trees are finding it increasingly difficult to adapt and survive the challenges they face in the city. The ever-warmer climate we have in Sweden today, combined with projected future climate changes such as warmer, with uneven heavy precipitation, and longer growth periods, has created a need for new trees. The urban forestry selected for planting today needs to withstand droughts, heavy rainfall, and disturbances inherent to urban environments. Cedar trees, somewhat aristocrats among conifers, are heavily threatened in their natural habitat due to climate change and deforestation. However, climate change may provide opportunities for cedar trees to establish themselves in northern Europe as future urban trees. Currently consisting of three to four species, cedars have declining populations scattered across mountain ranges in the Mediterranean region and the western Himalayas. This study aims to predict and compare the common factors between the cedar tree's natural habitat and its characteristics in relation to future Swedish urban environments. This study indicates that cedar trees will likely play a key role in northern European urban environments in the future due to climate change and favorable urban climate like Urban heat index. Cedrus libani, originating from warm Mediterranean settings, has unique drought and pH tolerance, enabling it to survive the summer with little to no precipitation. Cedrus atlantica is a versatile conifer with good hardiness and drought tolerance. Cedrus deodara, as a large fast-growing tree, thrives excellently in various park environments.

Main title:Cederträd – framtidens stadsträd
Subtitle:en utmanare i klimatförändringarnas tid
Authors:Blomqvist, André
Supervisor:Lund, Anna
Examiner:Levinsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Ceder, stadsmiljö, klimatförändringar, climate change, conifers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19848
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19848
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2024 10:23
Metadata Last Modified:12 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics