Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Kristoffer, 2005. Att bygga för lönsamhet : en fallstudie om utbyggnad av mjölkproduktion. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I have made a study about how the investment-calculation and the profitability looks when doing an extension from 50 to 120 cows on a farm in Småland. The reason for this choice of subject is that the specialist press have been writing a lot about the need to be able to build cheaper buildings. I have also been curious about how the statement of costs looks when building a cow-house with well-tried solutions. The purpose of this work is to find out how to increase the milk production on this farm to get the best profit. I have compared different systemsolutions in the storage of dung, handling of animal feed and ways of milking. I have got offer from several companies that have interesting products and then I have put them together in an investment calculation. To be able to understand the profitably of the three different buildings alternatives I have made a managmentplan for those alternatives. To invest in a used tower silo and automatic handling of the animal feed gives the best economy. A scientific research showed that it´s 20 öre more expensive to obtain one kg of milk with an VMS than with a milking-pitt. In my investmentcalculation the level of investments will be between 43000-56000 SEK /cow. When adding the additional investments outside the cow house the level of investment will be between 69000-83000 SEK/cow. The most profitable alternative will be a built cow-house for 140 cows with a milking-pitt.

,

Jag har gjort en fallstudie om hur investeringskalkylen och lönsamheten ser ut vid utbyggnad från 50 kor till ca 120 på en gård i Småland. Anledningen till valet av det här ämnet är att det har skrivits mycket i fackpressen om behovet att bygga billigare. Jag har därför varit nyfiken på att se hur kostnadsläget ser ut vid ladugårdsinvesteringar med beprövade lösningar. Målet med arbetet har varit att ta reda på hur man ska bygga ut produktionen för att få bäst lönsamhet. Jag har i det här arbetet jämfört systemlösningar vad gäller gödsellagring, grovfoderhantering och mjölkningsätt. Jag har plockat in offerter från de företag som har intressanta produkter och satt samman det i en investeringskalkyl. För att få fram lönsamheten i de tre olika byggnadsalternativ som beräknats har jag gjort en driftsplan på respektive alternativ. Att satsa på ett grovfodersystem med begagnad tornsilo och automatiserad utfodring ger bäst ekonomi. En undersökning visade att det är ca 20 öre/kg mjölk dyrare att mjölka med VMS istället för mjölkgrop. I min investeringskalkyl blir investeringsnivån mellan 43000-56000 kr/ko. När man lägger till de tillkommande investeringarna som ligger utanför själva stallbyggnaden visade sig kostnaden vara mellan 69000-83000 kr/ ko.
Den bästa lönsamheten fick jag i den driftsplan där en ladugård för 140 kor och mjölkgrop byggdes.

Main title:Att bygga för lönsamhet
Subtitle:en fallstudie om utbyggnad av mjölkproduktion
Authors:Andersson, Kristoffer
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:5
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekonomisk lönsamhet, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:29
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics