Home About Browse Search
Svenska


Lizell, Arvid, 2021. Vad gör en växt torktålig? : fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
999kB

Abstract

The aim of this literature study is to examine and collect available information about physiological
and morphological drought strategies and traits in woody species. Furthermore, the intention is to,
based on collected information, discuss how this knowledge can be applied to the use of woody
plant species in urban environments. Evident drought strategies in leaves are for example small leaf
area per unit leaf mass (low SLA), reduction of light exposure by angling leaves, leaf hairs, waxed
leaf surface and different strategies for regulating stomatal transpiration. Examples of root drought
strategies include investing in a deep root system, in some cases developing a thick primary root
(taproot). Physiological traits that could potentially serve as important indicators for predicting
drought tolerance, are among others, the turgor loss point of a species, which describes the negative
water potential at which the leaf cells collapse and the leaf wilts, along with the plant sensitivity for
cavitation in xylem cells.

,

Avsikten med denna litteraturstuide är att undersöka och samla information som finns tillgänglig
kring vedartade växters fysiologiska och morfologiska strategier för hantering av torka. Vidare är
syftet med detta arbete att utifrån insamlad information diskutera hur denna kunskap kan appliceras
på växtanvändning och val av arter för urbana miljöer. Arbetet begränsas till ett urval av egenskaper
som anses relevanta för frågeställningen. Exempel på anpassningar och strategier i blad är bl.a. liten
bladarea per enhet bladmassa, minskning av ljusexponering genom vinkling av blad, behåring eller
vaxlager på bladyta, samt olika strategier för reglering av transpiration genom klyvöppningar.
Morfologiska strategier i rötter innefattar generellt en stor investering i finrotsystemet, utveckling
av ett djupt rotsystem, ibland med en tjock primär rot (pålrot). Fysiologiska egenskaper som kan
utgöra viktiga indikatorer för att förutse torktålighet hos en art är bland annat Turgor loss point eller
vissningspunkt (vid vilken negativ vattenpotential bladets celler kollapsar), samt växtens känslighet
för kavitation i xylem.

Main title:Vad gör en växt torktålig?
Subtitle:fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort
Authors:Lizell, Arvid
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:torktålighet, vedartat, strategier, turgor loss point
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16607
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16607
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2021 11:22
Metadata Last Modified:27 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics