Home About Browse Search
Svenska


Flack, Anna, 2018. Miljökvalitet och tillfälliga förskolegårdar : en undersökning av goda utemiljöer och utvärdering av åtta modulförskolor i Mellansverige. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Tillfälliga lösningar för förskoleverksamhet som utgår ifrån paviljonger eller moduler har blivit en vanlig lösning för att tillgodose kommuners behov av förskoleplatser. Då denna typ av lösningar har en tendens att blir fler och långvariga är det viktigt att ställa krav på deras utemiljöer. Det övergripande målet med arbetet var att undersöka och lokalisera vad som skapar en god utemiljö vid förskolor där barns lek och lärande främjas. Ytterligare ett mål var att kartlägga ett antal gårdar vid tillfälliga modul- eller paviljongförskolor i Mellansverige för att analysera deras innehåll, kvaliteter och förutsättningar.

Genom en litteraturstudie identifierades viktiga fysiska element och platsaktiviteter för lek och lärande vilket efterföljdes av studiebesök på
åtta tillfälliga förskolegårdar där utemiljöernas innehåll studerades med hjälp av ett eget framtaget analysverktyg.

Syftet med studien var att belysa och lyfta fram element som i utemiljön skapar en god miljö för barns lek och lärande, samt att diskutera viktiga faktorer i planeringen av tillfälliga förskolegårdar. En diskussion förs kring studiebesökens resultat med slutsatser om vad som kan vara viktiga överväganden för att skapa en god utemiljö för barns lek och lärande, oavsett förutsättningarna på platsen.

,

Temporary solutions for preschool activity based in pavilions or modules have become a common solution in order to meet municipalities needs for more preschools. As these types of solutions tend to be used more and often long-term, it’s important to make shore their outdoor environment meet children’s and teachers different needs. The overall aim of the study was to explore and locate what it is tah creates a good outdoor environent at preschool playgrounds, where chlidren´s play and learning are promoted. Another aim was to map an number of playground located at temporare pavilion or modular preschools in central Sweden to analyze their content, qualities and conditions.

Importent physical elements and site based activities were identified through a litterature
study, followed by study visits to eight temporary preschools where the outdoor environment was studied using a self-developed analytical tool.

The purpose of the study was to identify och highlight elements that helps to create a good environment for children’s play and learning in the outdoors, as well as to discuss important factors when planing a temporary preschool playgrounds. A discussion is presented about the results of the study visit with conclusions on considerations that can be of importance to create a good outdoor environment for children’s play and learning, regardless of the conditions on the site.

Main title:Miljökvalitet och tillfälliga förskolegårdar
Subtitle:en undersökning av goda utemiljöer och utvärdering av åtta modulförskolor i Mellansverige
Authors:Flack, Anna
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Kylin, Maria and Lindström, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förskola, utemiljö, utformning, barns lek, barns lärande, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9988
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9988
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2018 14:10
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics