Home About Browse Search
Svenska


Sunesson, Johanna, 2015. Att planera för vilt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
587kB

Abstract

Denna uppsats undersöker vilken plats viltvård har i landskapsplaneringssammanhang, samt försöker ta reda på hur landskapsarkitektens möjligheter att verka för goda viltförhållanden och biologisk mångfald ser ut. Genom att granska och problematisera begreppet viltvård försöker jag ge en bild av vad begreppet innebär. Jag tittar sedan på hur man arbetar med viltvårdsfrågor inom några av Sveriges myndigheter idag och försöker, genom intervjuer med anställda på Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, utröna vilken plats landskapsarkitekten har i det arbetet. Studien antyder att landskapsarkitekten varit närvarande i arbetet med viltvård tidigare, men verkar inte förekomma inom de studerade myndigheternas arbete med viltfrågor idag. Det finns ett behov av överblick och områdesövergripande kompetens inom viltvårdsarbetet och myndigheterna antyder en önskan om att bredda sin kompetens. Detta öppnar möjligheter för landskapsarkitekten att återigen delta i arbetet med landskapsplanering med inriktning på viltfrågor. Resultaten antyder att något har förändrats, vilket tas upp till diskussion.

,

This paper examines what place wildlife management has in a landscape planning context, and tries to find out what possibilities the landscape architect has to promote biodiversity and good conditions for wildlife. By reviewing and problematizing the concept of wildlife management, I attempt to get an overview of the terms meaning. I then investigate how some of the Swedish authorities work with wildlife preservation. Through interviews with employees of the Environmental Protection Agency, the Swedish Forest Agency and the County Administrative Board, I try to determine which role the landscape architect has in that work. The study suggests that the landscape architect where present in the work of wildlife management in the past, but no longer seems to be present in the field today. There is a need for overview and multidisciplinary expertise in wildlife management efforts and the authorities imply a desire to broaden their skills. This opens up opportunities for landscape architects to once again participate in the work of landscape design, with focus on wildlife management. The results of this study indicate that something has changed. What that is, is up for discussion.

Main title:Att planera för vilt
Authors:Sunesson, Johanna
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, landskapsplanering, viltvård, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4623
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4623
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 10:14
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 10:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics