Home About Browse Search
Svenska


Ekberg, Maria, 2005. Vårtor på mjölkkornas spenar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
337kB

Abstract

The reason why I choose the subject "Warts on teats of Dairy Cows" was because the
herd I work with has big problems with skin-complaint on teats and udder.
So I found it interesting to try to find the reason why the cows look like they do and
even to find a way to relieve the trouble.
The examine work included both a literature research, an experimental test,
concerning a comparison of different teat sprays and also an inquiry-research about
the occurrence of warts in practical herds in order to collect as much facts as possible.
Three companies, selling different types of teat disinfectants, were willing to sponsor
the teat dipping experiment. The aim of the experiment was to see if any special
disinfectant had more pronounced healing effects on teat warts. The date for the
experiment was 18th December 2004 to 22nd January 2005, which was going to be 5
weeks.The experiment was carried out in the herd of Ola and Eskil Carlsson in
Fjärlöv, Hässleholm.
The three compared teat spray chemicals were; Nova Viri Sun, Nardosept, and
BlockadeTM. These chemicals were compared to one control group, which teats were
treated with the ordinary chemical normally used in the herd, i.e. Cide SPRAY.
Unfortunately, the experiment did not show any distinct differences or results.
The inquiry was delivered by mail to 65 dairy farmers in the area of Göinge in the
beginning of November 2004. Answers came from 43 farmers. The information from
the farmers was analysed and presented in tables.
Neither this moment showed any distinct differences or results, which I was looking
forward to. But there were some interesting hints, for example it seems to be more
herds, with warts, in tied-stalls compared to loose-housing systems.
In the beginning of the literature research it seemed to be rather difficult to find any
facts about warts on dairy cows. But after a lot of research, I was lucky to get into
contact with Stefan Alenius, SLU in Uppsala. He had a lot of knowledge about virus
and gave me also many tips.
From the literature review it seems clear that not all of the "wounds" on the teats of a
dairy cow have to be warts. There are at least three other virus diseases, which can be
a reason to "spots" likely warts, on teats and udder. Warts (Bovine Papilloma virus)
seams to be the mildest one.
Even if there are no spectacular results from the inquiry research or the teat dipping
experiment, I hope that this project can mediate, to the reader, some facts about warts
and other kind of "suffering" which can hit the teats of a dairy cow!

,

Att detta examensarbete skulle handla om någonting som rör kor var ganska
självklart, men att det skulle handla om ”Vårtor på mjölkkornas spenar” är av den
anledningen att i den besättning där jag arbetar, har kor och kvigor stora angrepp av
hudåkommor på spenar och juver.
Så det var i mitt intresse att försöka ta reda på varför korna såg ut som de gjorde och
om det fanns något man kunde göra föra att lindra besvären.
Efter att ha funderat på hur jag skulle göra för att få tag på så mycket fakta som
möjligt, beslöt jag mig för att göra en litteraturgenomgång och även både
enkätundersökning om förekomsten av vårtor och ett försök.
Jag började mitt arbete med att försöka få tag i sponsorer till försöket och att
bestämma lämplig tidpunkt för försökets utförande, vilket blev från den 18 december
2004 till den 22 januari 2005. Försöket utfördes i den besättning där jag arbetar,
vilket är hos Ola och Eskil Carlsson i Fjärlöv, Hässleholm.
I försöket användes och kontrollerades tre olika preparat, Nova Viri Sun, Nardosept
och BlockadeTM. Dessa prepartat jämfördes med en kontrollgrupp som spendoppades
med det spendopp som normalt använd i besättningen. Tyvärr har inte försöket visat
några tydliga skillnader och resultat.
Enkäten var färdigredigerad och skickades ut i början på november 2004. Det
skickades ut 65 enkäter till mjölkproducenter i Göingebygden. 43 svar kom tillbaka.
Dessa lästes och analyserades och har sammanställts i tabellform. Även detta moment
gav inte så mycket tydliga skillnader och resultat som jag hoppats på. Men en del
intressanta antydningar kom fram, exempelvis att det verkar som fler uppbundna
besättningar har angrepp än besättningar i lösdriftstallar.
Att leta fakta och arbeta med litteraturundersökningen har varit uppgifter nu under
våren. Först var det trögt och det verkade nästan som en omöjlighet att få fram fakta
om vårtor på spenar. Men efter mycket letande och så hade jag turen att komma i
kontakt med Stefan Alenius på SLU i Uppsala. Genom honom fick jag mycket goda
tips. Av litteraturundersökningen lärde jag mig bland annat att det finns mer
hudåkommor än vårtor som kan angripa spenar och juver. Där finns i alla fall tre
andra virussjukdomar som också ger utslag på spenar och juver. Vårtor (Bovine
Papilloma virus) verkar vara den lindrigaste.
Även om det inte finns några sensationella resultat av enkätstudien och försöket så
hoppas jag med detta arbete att kunna förmedla till läsaren, fakta om vårtor och andra
lidande på mjölkkons spenar och juver!

Main title:Vårtor på mjölkkornas spenar
Authors:Ekberg, Maria
Supervisor:Jonsson, Ingela
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:13
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mjölkkor, mjölkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7407
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:19
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics