Home About Browse Search
Svenska


Kjellberg, Annelie, 2008. Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen : teori till handling. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
316kB

Abstract

I wrote this essay with the aim to explore, understand and get some insights into what it is that effects the possibilities to plan for ecological sustainability and make it happen.

There is no clear definition of sustainable development but world top meetings and reports have developed goals and strategies. I will present some of the theory at hand but most of this essay is based on six interviews with planners at local governments from around the country. Several of the local governments are using the goals issued by the state government by putting them into their large scale plans. During the interviews some obstacles were identified, like a lack of resourses, disadvantaging powerstruktures, conflicts with marketeconomy and simply different meenings about what ecological sustainability is in practice.

My method of getting information through interviews and documenting them by taking notes had, as all methods, it's weakneses. I found it hard to put all my attention to what was said and it was also hard to claim absolute truthfullness to the documentation. I tried to minimise the weakneses.

I found that planners are part of a greater whole. It is not possible to change the entire world by oneself as a planner if there is no support from the rest of the organisation. Politicians, industry, and population need to be on the same track. Instead of getting stuck in the definition of ecological sustainability, we need to move on and see what we can put into effect. We need to stay open and constantly work with the subject. We need a cross boundary dialog between all stakeholders and find a common view that leads to action. The market economics are in command so either we reconstruct the entire global society or find the arguments that shows the profit of long-term planning.

,

Med målet att utforska, få inblick i och förstå vad det är som styr möjligheterna att planera ekologiskt hållbart och få
det genomfört har jag skrivit den här uppsatsen.
Det finns ingen entydig definition av begreppet hållbar utveckling men världstoppmöten och rapporter har jobbat
fram mål och strategier. Jag presenterar en del av den teori som finns men huvuddelen av den här uppsatsen är
baserad på 6 intervjuer jag haft med planerare på kommuner runt om i landet. Flera kommuner använder sig av
regeringens miljömål och har arbetat in dem i översiktsplanen över kommunen. Under intervjuerna identifierades
olika hinder såsom brist på resurser, missgynnande maktstrukturer, konflikter med marknadskrafter och helt enkelt
att man inte är överens om vad ekologisk hållbarhet är i praktiken.
Min metod att få information genom intervjuer och dokumentera dem med anteckningar hade som alla metoder sina
svagheter. Det var svårt att lägga all uppmärksamhet på det som sägs samt att hävda absolut sanningsenlig
dokumentation. Jag försökte dock minimera bristerna.
Jag fann att planeraren på kommunen är en person i ett sammanhang. Det går inte att förändra världen som ensam
planerare om man inte har stöd från resten av organisationen. Politiker, näringsliv och befolkning måste dra åt
samma håll. Istället för att fastna i definitionen av begreppet ekologisk hållbarhet måste vi komma vidare i
diskussionen och se vad vi konkret kan förverkliga. Vi måste vara öppna och konstant jobba med frågan. Vi behöver
en gränsöverskridande dialog mellan alla parter. Man behöver komma fram till ett gemensamt synsätt som leder
vidare till handling. Marknadskrafterna styr så antingen kan vi omstrukturera hela det globala samhället eller så får vi
hitta argumenten som visar att det är lönsamt att planera mer långsiktigt.

Main title:Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen
Subtitle:teori till handling
Authors:Kjellberg, Annelie
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:35
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekologisk, hållbar utveckling, planering, kommuner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9011
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9011
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 12:51
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics