Home About Browse Search
Svenska


Jarl Skute, Kaspar, 2023. Kvartersstadens slumrande potential : en undersökning av hur den kringbyggda bostadsgårdens rymlighet påverkar dess användbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I en allt tätare stad stiger både markpriser och exploateringstal; fler och fler ytor blir hårdgjorda och
trycket på befintliga grönområden ökar. En stor andel av stadens totala yta utgörs av bostadsgårdar;
i den täta staden har den bostadsnära utemiljön en potential att avlasta och komplettera stadens
offentliga grönområden. Dagens rekommendationer för bostadsgårdars utformning gäller främst
nybyggnationer, men eftersom mycket av bebyggelsen i våra städer redan finns på plats är det viktigt
att befintlig bostadsnära miljö inte förbises.
Syftet med arbetet har varit att undersöka bostadsgårdars användbarhet i relation till deras rymlighet
samt att undersöka hur befintliga bostadsgårdar står sig mot dagens rekommendationer för
bostadsgårdars utformning.
Litteraturstudien behandlar brukarperspektiv på bostadsgården, samt hur bostadsgårdens
användbarhet påverkas av dess rymlighet och avgränsning. Det empiriska materialet består av
geografiska undersökningar av bostadsgårdar i Norra Sofielund i Malmö. Genom digitalisering av
ortofotografier i GIS-programmet ArcMap har bostadsgårdarnas markanvändning kartlagts.
Resultatet av de geografiska undersökningarna visar att bostadsgårdens rymlighet påverkar dess
användbarhet; de större gårdarna har ett rikare miljöerbjudande och de mindre gårdarna har en högre
andel hårdgjorda ytor. Resultatet visar även att de undersökta kringbyggda bostadsgårdarna är
uppdelade i mindre enheter vilket påverkar användbarheten av gårdarna negativt

,

In an increasingly dense city, both land prices and floor area ratio are rising. As the city densifies,
the city's public green areas experience an increase in visitor numbers. A large proportion of the
city's total area consists of multi-residential areas; thus, the residential outdoor environment comes
with a potential to supplement and relieve the city's public green areas from some of the visitor
pressure. Since a large part of our cities already are built up, it is important that existing
environments are not neglected.
The purpose of this essay has been to examine how the spaciousness of the courtyard affect its
usability, as well as to examine if existing courtyards stand up to today's recommendations on
suitable dimensions for a courtyard. The theoretical part of this essay concerns the user's perspective
on the residential environment, and how the spaciousness of the courtyard affects its usefulness.
The empirical part examines the land use in courtyards in a multi-family residential area in Malmö,
Sweden through digitalized ortho-photographs.
The empirical material confirms that the spaciousness of the courtyard affects its usability; The
larger courtyards in the examined residential area are richer in content and have a greater proportion
of green space than the smaller courtyards. The result also shows that the courtyards are divided into
smaller units, which negatively affects the usability of the courtyards.

Main title:Kvartersstadens slumrande potential
Subtitle:en undersökning av hur den kringbyggda bostadsgårdens rymlighet påverkar dess användbarhet
Authors:Jarl Skute, Kaspar
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, rymlighet, användbarhet, territorialitet, social arena, samnyttjande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19148
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 09:10
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics