Home About Browse Search
Svenska


Lind, Johan, 2005. Kyckling från uppfödning till konsument : en fallstudie. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
748kB

Abstract

The aiming with this project is to find out if a small scale chicken production can be
profitable, from day-old chicks to a processed smoked product out to stores and consumers.
The products will not be available in the stores all the time because we will give the
customers quality rather than quantity, so when the product can't be found in the stores the
customers will ask for it.
The conclusion I found out is that it might be hard to raise chickens in these scale from an
economic point of view the costs for transport, logistics, slaughter and marketing are to high.

,

Detta arbete syftar till att få en uppfattning om det är ekonomiskt relevant att föda upp
kyckling småskaligt, från daggammal kyckling till förädlad/rökt produkt ut till konsument.
Vidare vill man se om produktionen kan vara utvecklingsbar och ge företaget underlag för fler
betalda arbetstimmar.
Litteraturstudier i kycklingproduktion och studiebesök hos uppfödare och slakteri har gjorts.
Arbetet ger även en bild av hur förädlingen av kycklingen och marknadsföringen kommer att
gå till.
När de ekonomiska kalkylerna var gjorda framkom det att det kan vara svårt att få ekonomi på
en småskalig produktion då bland annat kostnaden per kilo kyckling i slakttransport, slakt,
distribution och marknadsföring blir hög. Det visade sig dock att inköp och slutuppfödning av
33 dagar gamla kycklingar gav ett bättre ekonomiskt resultat.

Main title:Kyckling från uppfödning till konsument
Subtitle:en fallstudie
Authors:Lind, Johan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:42
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekonomisk kalkyl, kycklinguppfödning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7383
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7383
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 06:49
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 06:49

Repository Staff Only: item control page