Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Charlotte and Wengelin, Pauline, 2021. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska utvecklar en ny stadsdel i nordöstra
Helsingborg, Ljusekulla, där bostäder, skola, butiker och andra samhällsnyttiga byggnader
planeras byggas. Visionen är att skapa en klimatpositiv stadsdel som är hållbar både socialt och
miljömässigt och där odlingsbarheten bibehålls. Detta arbete syftar till att utforska om
odlingsbarheten kan vara densamma före och efter exploatering samt hur detta skulle kunna
implementeras i en odlingshubb med så liten yta som möjligt. Arbetet ger förslag på mått för
hur odlingsbarheten kan jämföras före och efter bebyggelse samt undersöker vilka
odlingssystem och tekniska lösningar inom storskalig vertikal inomhusodling som finns på
marknaden. Dessutom undersöks även vilka funktioner som kan vara lämpliga att
implementera i odlingshubben utifrån en definierad vision. Dessa funktioner inkluderar t ex
integrerat takväxthus, facilitet för utbildning och forskning, restaurang, direktförsäljning m m.

,

The building och project development company Skanska, is developing a new town district in
northeastern Helsingborg, Ljusekulla, where residential buildings, schools, shops and other
socially beneficial buildings are planned to be built. The vision of the company is to create a
climate positive district which is both socially and environmentally sustainable and where the
cultivability is maintained. The purpose of this thesis is to explore if the cultivability can be the
same before and after settlement of the area and how this could be implemented in a cultivation
hub with as minimal footprint as possible. This paper gives a proposal of how measurement of
cultivability can be compared as well as investigating which cultivation systems and technical
solutions for large-scale vertical indoor farming that exist. Furthermore it is investigated which
other functions, besides vertical farming, that could be suitable for the cultivation hub based
on a defined vision for the cultivation hub. These functions include for example integrated
rooftop greenhouse, facility for education and research, restaurant, direct sales of vegetables
etc.

Main title:Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling?
Subtitle:och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?
Authors:Samuelsson, Charlotte and Wengelin, Pauline
Supervisor:Dubois, Marie-Claude and Asp, Håkan and Larsson, Johan and Hedström, Karin
Examiner:Bergstrand, Karl-Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:storskalig vertikal inomhusodling, vertikal odling, takväxthus, odlingsbarhet, odlingshubb, odlingssystem, klimatpositiv stadsdel, CEA, large-scale vertical indoor farming, vertical farming, green hub, cultivation system, cultivation hub, rooftop greenhouse, cultivability, climate positive town district, CEA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2021 12:18
Metadata Last Modified:14 Jun 2022 23:15

Repository Staff Only: item control page