Home About Browse Search
Svenska


Askfelt, Josefine and Pettersson, Sara, 2016. Energiförbrukning hos byggnader med gröna tak : ur ett globalt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Gröna tak upplevs ofta som något nytt och modernt, men faktum är att gröna tak funnits med oss genom historien. Historiskt sett användes de av praktiska skäl, för att under 1800-talet utnyttjas för sina estetiska värden. Idag pågår forskning för fullt runt om i världen för att återigen använda och undersöka dem på grund av deras positiva egenskaper på omgivande miljö. Ett aktuellt ämne är hur gröna tak kan påverka energiförbrukningen hos byggnader, genom reducerat behov av uppvärmning och nedkylning. Genom att undersöka dessa effekter, vilka kan minska energikostnaderna hos byggnader, skulle detta kunna utgöra ett starkt argument för ökat användande. Målet med detta arbete grundas därför i att jämföra studier, gällande energibesparing hos byggnader med gröna tak, från olika delar av världen med olika klimat. Detta för att undersöka eventuella samband och övergripande mönster mellan studierna för att på så sätt skapa argument för ökat användande.
Arbetet utgörs av en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar, som behandlar energiförbrukningen hos byggnader med gröna tak runt om i världen, jämförs.
Resultat visar på ett övergripande mönster där de största positiva effekterna på energiförbrukning hos byggnader med gröna tak visas i varma och fuktiga klimat. Viss energibesparing görs även i kalla klimat, dock är dessa resultat inte lika framträdande som i varma klimat. Vidare framträder även tydliga samband där oisolerade byggnader gynnas mer än isolerade.

,

Today, the concept of green roofs is perceived as modern and new, albeit it actually has a rich history. From the beginning, the concept of green roofs was utilized for its practical reasons that, in the 90th century, shifted to focus more on its aesthetic value. Today, researchers around the world have, once again, shifted focus to its more practical reasons, such as their positive impact on the surrounding environment. Another widely researched topic related to its practical reasons is: How green roofs, through reduced need of heating and cooling, can affect the energy consumption of buildings.
By investigating this particular impact (which could reduce the energy costs for buildings), it seems to be a strong argument for increased use. Today, a majority of the studies in this field are made in different geographical areas and hence in different climates. This research project aims to compare studies, regarding the energy consumption of buildings with green roofs, which comes from different countries and climates. The reason for comparing different studies is to find overall patterns between the studies to establish arguments for increased use of green roofs.
This research project is based on a literary study where scientific studies, that investigate the energy consumption of buildings with green roofs, will be compared.
The result shows an overall pattern, which indicate that the energy consumption of green roofs have the biggest positive effect in climates that are hot and humid. There seem to be positive effect in colder climates as well, albeit these results are not as clear as in warm climates. Further, the results indicate a clear connection where buildings without isolation benefitted more than isolated buildings.

Main title:Energiförbrukning hos byggnader med gröna tak
Subtitle:ur ett globalt perspektiv
Authors:Askfelt, Josefine and Pettersson, Sara
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, energiförbrukning, globalt perspektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5977
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2016 13:32
Metadata Last Modified:18 Oct 2016 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics