Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Malin, 2013. Lek i förskolans utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lek är något som vi alla människor kan referera till och som ger oss många minnen. Det är något tolkningsbart, som säkerligen skapar egna uppfattningar om vad det egentligen är. Efter några somrar som praktikant på förskolor har jag länge velat undersöka hur denna lek är kopplad till utemiljön.

Målet med denna uppsats har varit att kartlägga forskning om hur utemiljön påverkar barns lek och rörelse samt att undersöka vilken betydelse den har för barns utveckling. Detta arbete har gjorts i syftet att få en större förståelse och bredare kunskap till oss blivande landskapsarkitekter och andra verksamma inom området för en framtida planering av den.

Dessa mål har skapats utifrån två frågeställningar, som har följt mig genom arbetet. Frågeställningarna är; Hur påverkar förskolans utemiljö barns lek och rörelse? Samt Vilken betydelse har den för barns individuella utveckling? Frågorna är grunden till kandidatexamensarbetet, där jag har funnit teorier genom litteraturstudier som sedan återkopplats i praktiken. Återkopplingen till praktiken redovisas i form av en undersökning, där en intervju har gjorts på en förskola i Malmö. I detta fall Stensjöns förskola.

Arbetet har resulterat i en presentation på hur utemiljöns utformning är viktig för barns lek och kreativitet, och hur man skapar förutsättningar för leken genom utformningen. Det har också resulterat i kopplingen mellan utformning och lek och vilken betydelse leken för barns individuella utveckling. Där leken har visat sig ha en betydande faktor i barns olika utvecklingsstadier i livet.

,

Play is something that all people can refer to and that brings a lot of memories. It’s something explicable, who certainly give us our own view of it. After a few summers as an intern at preschools I’ve wanted to investigate the connection between play and its environment.

The main case of this essay has been to map research about how the environment affect children’s play and motion and what meaning it has for children’s development. The purpose of the study has been to get a bigger understanding and wider knowledge to us landscape architects and other active people in this area for a future planning of the preschool environment.

The cases are taken from two main issues, who had followed me through the work study. The issues are: How does preschool environment affect children’s play and motion? What meaning does the play have for children’s individual development? The questions are the basis for this bachelor degree work, where I’ve found theories through studies of literature. Those theories had later been reconnected with a practical study. This practical study is reported as an investigation, from an interview with the personnel of a preschool in Malmö. In this case it was Stensjöns förskola.
The work has resulted with a presentation on how the outdoor environment design is important for children’s play and creativity, and how to create conditions for the play through the design. The work also shows the connection between design and play and what meaning the play has for children’s individual development. The play has been seen as an outstanding element in children’s stages of development.

Main title:Lek i förskolans utemiljö
Authors:Magnusson, Malin
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:förskolebarn, utemiljö, utformning, lek, utveckling, social, natur, funktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2414
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2414
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2013 12:19
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 13:26

Repository Staff Only: item control page