Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Ann-Sofie, 2015. Naturlik dagvattenhantering : naturen som förebild för dagvattenhantering på bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Klimatförändringarna är ett faktum och likaså den ökade inflyttningen till staden. Allt mer yta hårdgörs vilket gör att avrinningen ökar och därmed även belastningen på ledningsnäten. De befintliga ledningarnas kapacitet överskrids oftare och leder till fler översvämningar och föroreningar som skadar människor och byggnader. Den ökade och intensivare nederbörden förväntas utgöra ett allt större problem. Vart ska allt detta vatten ta vägen?
I den här kandidatuppsatsen diskuterar jag naturlika alternativ för att lösa dagvattenproblematiken i den mindre skalan, främst på bostadsgården. Metoder redovisas och diskuteras utifrån de boendes perspektiv. Genom fallstudier i bostadsområdena Augustenborg och Bo01 i Malmö exemplifieras och problematiseras metoderna ytterligare för att svara på hur lämpligt det är att använda sig av naturlik dagvattenhantering i bostadsgården.
Det kan genom uppsatsen konstateras att de positiva konsekvenserna av ett naturlikt dagvattensystem är många, som en stor del av samhället kan gynnas av. Men det finns även hinder mot att uppnå ett fullgott system, som exempelvis bristande utrymme och ökade krav på skötsel.

,

Climate change is a fact and so is the increased migration to the city. More surfaces are impervious which increases the runoff and also the load on the pipeline system. The existing pipeline capacity is exceeded more frequently which leads to more flooding and pollution that harm people and buildings. The extreme and intensive precipitation is expected to be an increasing problem. So the question is; how do we deal with all this extra water?
In this bachelor thesis I discuss ”naturalistic” alternatives to solve the storm water problem in the small scale, the residential yard. Methods is presented and discussed mainly based on the residents’ perspectives. Through case studies of the residential areas Augustenborg and Bo01 in Malmö I exemplify and problematize the methods further to answer how appropriate it is to use them in the residential yard.
Through the paper I conclude that the positive impacts of a naturalistic storm water system are numerous, which a large part of the society can benefit from. But there are also obstacles to achieve good systems, such as lack of space and increased requirements for maintenance.

Main title:Naturlik dagvattenhantering
Subtitle:naturen som förebild för dagvattenhantering på bostadsgårdar
Authors:Larsson, Ann-Sofie
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturlik, öppen, dagvattenhantering, vegetation, bostadsgård, Augustenborg, Bo01
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5284
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Drainage
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2016 08:04
Metadata Last Modified:27 Apr 2016 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics