Home About Browse Search
Svenska


Averdal, Rebecca, 2014. Stadsodlingen som mötesplats : odlingar på allmän platsmark i Göteborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Stadsodling kan fungera som mötesplatser i staden för att främja en social samvaro och en socialt hållbar utveckling. Syftet med examensarbetet var att studera hur detta kan se ut på olika stadsodlingar i Göteborg, och hur deltagarna själva upplever odlingen som mötesplats och hur en gemenskap kan se ut. Bakgrunden för examensarbetet ligger i ett personligt intresse av odling i staden och hur människan tar sin stad i anspråk. Vad gör människan i sin stad? Intervjuer har genomförts med deltagare från sex olika stadsodlingar, på olika platser i Göteborg. Det gemensamma för odlingarna är att de alla äger rum på allmän platsmark, och de är alla knutna till Fastighetskontoret i Göteborgs projekt Stadsnära Odling. Stadsnära Odling ska främja odlandet i staden. Genom ett gemensamt intresse kan människor mötas i odlandet och därmed förhoppningsvis lära känna varandra och sitt område bättre. Stadsodling skulle kunna leda till en social hållbarhet i staden genom att fungera som katalysator för ett hållbart ekologiskt tänk, en ökad social samvaro och en grönare stad.

,

Urban gardening can be used as meeting places in the city, to improve social communities and a sustainable social development. The objective with this master thesis is to observe how this can look in different places for urban gardening in Göteborg, and to study the participants own experiences of the urban garden as a meeting place and how the community connected to the urban garden can look. The background for the master thesis is a personal interest in gardening in the city, and how people take claim their city. What do people actually do in the city? Interviews have been made with participants from sic different urban gardens in Göteborg. The common thing for the urban gardens is that they all are in public spaces, and are all connected to Fastighetskontoret in Göteborgs project Stadsnära Odling. Stadsnära Odlings objective is to improve urban gardening in Göteborg. Due to a common interest different people can meet and associate in the activity of gardening, and hopefully get to know each other and the city itself better. Urban gardening could improve a sustainable social development in the city by working as a catalyst for a sustainable ecological thinking, improved social communities, and a greener city.

Main title:Stadsodlingen som mötesplats
Subtitle:odlingar på allmän platsmark i Göteborg som exempel
Authors:Averdal, Rebecca
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Larsson, Marie and Sarlöv Herlin, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsodling, urban agriculture, allmän platsmark, social hållbarhet, stadsnära odling, urban odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3934
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3934
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:23 Oct 2014 09:32
Metadata Last Modified:23 Oct 2014 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics