Home About Browse Search
Svenska


Lindblad, Linnea, 2019. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
544kB

Abstract

Detta arbete syftar till att undersöka hur vintergrönt växtmaterial kan användas i urbana miljöer, som komplement till lövfällande växtmaterial. Arbetet tar upp vilka utmaningar växter ställs inför i hårdgjorda miljöer och vilka förutsättningar det vintergröna växtmaterialet har för att leva där. Uppsatsen resonerar kring vilka för- och nackdelar vintergröna växter kan bidra med samt kring vilka egenskaper och vad som bör tas i åtanke vid val av vintergrönt växtmaterial.
Studien undersöker varför användningen av vintergrönt växtmaterial till stor del upphörde efter 1960- och 1970-talet samt varför det idag kan vara en viktig växtgrupp inom stadsplaneringen. Den visar även hur växtmaterialet kan bidra med ekosystemtjänster som biologisk mångfald, gestaltningsmässiga fördelar och till människors välmående. Vidare påvisar uppsatsen att det befintliga materialet omfattande vintergröna växter i urbana miljöer i Sverige är bristfällig.

,

This study aims to raise the knowledge of why and how to use evergreen plant material as a complement to deciduous plants in urban spaces. The essay will discuss the challenges that plants face in urban spaces and what potential the evergreen plant material has to live there. The essay shows what advantages and disadvantages evergreen plants can add and discusses what qualities and what should be kept in mind when choosing evergreen plant material.
The study points out why the use of evergreen plants largely ceased after 1960s 1970s and why it today materially can be an important group of plants for urban planning. It also shows how the plant material can contribute with ecosystem services, biodiversity, design and people's well-being. Furthermore, the essay shows that the existing documentation comprise evergreen plants in urban environment in Sweden is inadequate.

Main title:Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter
Subtitle:en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer
Authors:Lindblad, Linnea
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vintergrön, ståndort, växtmaterial, biologisk mångfald, hälsa, klimatförändring, urban, staden SLU, Sveriges
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2020 08:46
Metadata Last Modified:08 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics