Home About Browse Search
Svenska


Högemark Hilliges, Linnea, 2008. Koldioxidutsläpp vid sticklingsproduktion av pelargonium x hortorum i Kenya jämfört med Sverige. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
223kB

Abstract

Long transport of products is an environmental issue discussed to an increasing extent. The consumers are increasingly aware of how far our comestibles really have been transported. The increasing levels of environmental emissions are something that concerns people. The question is nevertheless delicate and many choose to ignore it. This is no longer an option. We must act today; otherwise the effects will be disastrous. Today transportations stand for a big part of the emissions of environmental pollutions, and the most discussed is carbon dioxide.
As a response among the transport discussions, the interest for Swedish cultivated and near produced products increases. At the same time as the consumers wants Swedish products, most don't think of that the Swedish cultivated tomatoes wintertime might contribute more to the negative environmental effects then the imported ones from abroad.
This paper discusses the differences of three different productions system of geranium cuttings, Pelargonium x hortorum. Through a simplified life cycle assessment, LCA, their carbon dioxide contribution is calculated; wherein the first one is cutting production system the mother plants are cultivated in Kenya. From there the cuttings are transported by truck and aircraft, through Germany, to Sweden and put in cold storage while waiting for plantation. This system is compared with two cuttings systems where the mother plants are greenhouse cultivated in Sweden. For these cuttings a comparison is done between greenhouse heating with oil and heating with biofuel.
The result of this study shows that the production system that generates with most carbon dioxide is the system where cuttings are cultivated in Sweden and the greenhouses are heated with oil. The second highest value has the system where cuttings are cultivated in Sweden and the heating of greenhouses is done with biofuel. In this system the main carbon dioxide contribution comes from electricity for light. The cuttings cultivated in Kenya have the lowest contribution of carbon dioxide emissions.
Therefore, from a carbon dioxide point of view, it is better to cultivation the mother plants in Kenya and transport the cuttings to Sweden by aircraft, than to grow mother plants in Sweden.

,

Långa transporter är en aktuell miljöfråga som diskuteras i allt större utsträckning. Konsumenterna får i högre grad upp medvetenheten för hur långt våra varor egentligen transporteras, och hur detta påverkar miljön. De stigande nivåerna av växthusgaser är något som berör folk. Frågan är dock känslig och många väljer att ignorera den. Detta är inte längre en möjlighet, då vi måste agera idag för att följderna inte skall bli katastrofala. Transporter står idag för en stor del av ut-släppen av växthusgaser, och den man främst diskuterar är koldioxid.
Som respons på bland annat transportdiskussionerna ökar intresset för svenskodlade och närproducerade produkter hela tiden, men samtidigt som man vill ha svenska produkter tänker inte alla på att de svenskodlade tomaterna under vintern kanske bidrar mer till miljöförstöringen än de importerade från utlandet.
Detta är ett arbete som tar upp skillnader mellan tre olika produktionssystem av pelargon-sticklingar, pelargonium x hortorum. Genom en förenklad livscykelanalys, LCA, beräknas deras utsläpp av koldioxidutsläpp. I det första odlas moderplantorna i Kenya, och de skördade sticklingarna transporteras därifrån med lastbil och flygplan och lastbil via Tyskland till Sverige, för att sedan förvaras i kylrum i väntan på stickning. Detta jämförs med två produktionssystem där moderplantorna istället drivs i Sverige. För dessa görs en jämförelse av att värma upp växthusen med olja eller biobränsle.
Undersökningen visar att det produktionssystem som bidrar med mest koldioxid är sticklingarna odlade i Sverige där växthusen är uppvärmda med olja. Näst högst värden har sticklingarna i Sverige där uppvärmningssättet är med biobränsle. Sticklingarna odlade i Kenya bidrar med minst koldioxidutsläpp. Det är alltså ur koldioxidutsläppssynvinkel bättre att driva moder-plantorna i Kenya och transportera hit sticklingarna via flyg, än att ha hela moderplantsdrivningen i Sverige.

Main title:Koldioxidutsläpp vid sticklingsproduktion av pelargonium x hortorum i Kenya jämfört med Sverige
Authors:Högemark Hilliges, Linnea
Supervisor:Mattsson, Jan Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:4
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:koldioxidutsläpp, pelargonium x hortorum, LCA, livscykelanalys, sticklingar, sticklingsproduktion, Kenya, Sverige, miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9035
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Plant structure
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 11:14
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics