Home About Browse Search
Svenska


Widén, Aron, 2005. Fullfoder med rundbalar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
545kB

Abstract

In this project two different types of TMR (total mixed ration) mixers were investigated,
Keenan carts and JF carts. Two mixers of each brand were tested and evaluated. The aim
of this project was to collect different characteristics which distinguished the mixers. To
be able to do that the time for mixing, the time it takes to tare apart each bale, capacity
final mixing result, energy requirement, and the optimal dry matter content were
investigated. The final mixing result was measured with a Penn state particle separator.
Excursions to farmers which use these mixers were made in order to get a broader view
over the durability of the mixers. Their experiences and knowledge which they have
collected by using the mixers was also collected.
In this report a collection off different type of mixers which can be found on the
Swedish market today are listed. The report also contains a deeper description of the of
Keenan and JF mixers, including technical facts.
The results show that the dry matter content is critical for the mixing capacity. If the dry
matter content increases above 50 % the capacity decreases dramatically. The same
pattern was observed for both brands. No difference in the final mixing result was
observed between the Keenan and the JF mixer even though large differences were
found between different farms. The differences were due to a miss handling of the mixer
and because the recommendations from the distributor were ignored.
The energy requirement was 12 % lower for the Keenan mixer. This was something that
the farmers found very positive because of the fact that they can lower the RPM value of
the tractor used for mixing. The owners of a JF mixer were pleased with the construction
and the fact that the mixer easily was kept clean.
The result also shows a compilation of the farmer's point of view. The result does not
show any problem mixing a TMR with baled silage if it is done the right way. TMR is a
rational and well developed way of using the resources from the farm, also the animals
like it. With the help of a particle separator and increased knowledge the possibility of
using TMR mixers with success rises. Before choosing mixer type, my advice is to
review the results in this essay and find out today's users experience and appreciate
them against each other. My conclusion is that both mixers works very well and the
choice will be on the basis of what the farm needs.
This project was made in cooperation with Martin Börjesson, advisor from Keenan
system and Brink Sweden AB.

,

Detta arbete är en studie av två olika fabrikat av fullfodervagnar som kan blanda
fullfoder av rundbalar. I studien ingår två Keenan vagnar och två JF vagnar. Arbetet är
genomfört i samarbete med handledaren Martin Börjesson, rådgivare från Keenan
system, Brink Sweden AB. Mitt syfte med arbetet har varit att sammanställa olika
egenskaper som utmärker de olika vagnarna. Det var till en början tänkt att bli en ren
jämförelse mellan vagnarna. Eftersom jag sedan studerade vagnarna på olika gårdar,
inriktades arbetet mer åt att titta på brukarnas egna erfarenheter och deras vardagliga
användning.
I arbetet finns en kort genomgång av alla typer av blandare som finns på den svenska
marknaden, följt av en fördjupad beskrivning av Keenan och JF vagnarna där jag
beskriver deras tekniska detaljer. Som hjälpmedel att kontrollera blandningsförmågan
hos vagnarna har jag använt en ”Penn State partikelseparator”. Andra studier har varit
blandnings tider, effektbehov, sönderdelningsförmåga, optimal ts-halt mm.
Vagnarnas sönderdelningsförmåga är tiden det tar för vagnen att riva sönder varje
rundbal. Den snabbaste sönderdelningen av en rundbal uppmättes på en av
Keenanvagnarna vilket var 50 sekunder. Dessa balar hade den lägsta ts-halten och var
snittade med flest antal knivar i rundbalspressen. Då ensilagets ts-halt överstiger 50 %
reduceras vagnarnas sönderdelningsförmåga markant. Keenanvagnarna hade 12 % lägre
effektbehov vilket lantbrukarna uppskattade med anledning att de hade möjlighet att
köra blandartraktorn på låga motorvarvtal.
Mixens sammansättning dvs. vagnarnas blandningsförmåga är svår att se med blotta
ögat, men går mycket bra att kontrollera med en partikelseparator. På en av gårdarna
fick jag fram ett tydligt avvikande blandningsresultat. Det visade sig att vagnen var fylld
till för hög fyllnadsgrad, och att lantbrukaren inte följde tillverkarens rekommendationer
vad gäller ordningen att lasta i de olika foderkomponenterna och blandningstid.
I resultatet finns också lantbrukarnas synpunkter, för och nackdelar sammanställda. JFägarna
uppskattar vagnens konstruktion i form av att den håller sig ren. Keenan-ägarna
mest nöjda med det låga effektbehovet. Lantbrukarnas goda råd till blivande
fullfoderanvändare är att planera på gården så att byggnaderna är anpassade till
fullfoderutfodring. Fullfoder ger möjlighet att utnyttja gårdens resurser på ett bättre sätt
och djuren tycker bra om fullfoder. Ingen av gårdarna såg några hinder med att blanda
fullfoder av rundbalar.
Slutsatsen blir att båda vagnarna fungerar bra med rundbalsensilage. Fullfoder med
rundbalar begränsas inte av blandningstekniken. Fullfoder är rationellt och
produktionsutvecklande och med hjälp av partikelseparatorn och ökad kunskap öppnas
möjligheterna för en lyckad och konkurrenskraftig produktion i Sverige. Mina råd till
kommande brukare är: köp inte för liten fullfodervagn, besök andra lantbrukare som kör
fullfoder med rundbalar, följ tillverkarens rekommendationer och kontrollera mixen med
en partikelseparator.

Main title:Fullfoder med rundbalar
Authors:Widén, Aron
Supervisor:Börjesson, Martin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2005:73
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:jordbruksmaskiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7369
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7369
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 11:45
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics