Home About Browse Search
Svenska


Friberg Olsson, Emilia, 2014. Rehabilitering i staden : att planera för dem som inte tar någon plats. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens städer blir allt tätare i takt med att befolkningen ökar. Samtidigt avbefolkas vår landsbygd. Samtidigt avlägsnar sig staden mer och mer från omgivande natur och lantbruk. Samtidigt mår vår befolkning sämre och sämre. Sjukdomar som utmattning, stress och depression ökar. Denna studie undersöker hur man kan arbeta med att rehabilitera de som är sjuka inom den allt tätare urbana miljön. Det finns många uppslag och mycket forskning kring hur sjuka kan rehabiliteras i privata rehab-trädgårdar. Jag vill med denna studie se om det är möjligt att integrera rehabiliteringsprocessen direkt i offentlig urban miljö. Försvinner den välgörande funktionen när trädgården öppnas upp och blir offentlig eller är det utformningen och innehållet som är essentiellt för funktionen? Genom en studie av PTST-center i Malmö, en grupp som arbetar med rehabilitering av patienter som lider av post-traumatisk stress, och deras arbete med natur-rehabilitering undersöker jag vilka element; vegetation, rumslighet, ljud, ljus, doft, som verkar ge högst resultat i processen. Insikterna från studierna ska bidra till en ny förståelse för den mångfald av funktioner som kan planeras in i staden minskande mellanrum. Efter undersökningarna presenterar jag de komponenter vilka lyfts fram som de mest essentiella för rehabiliterande miljöer och möjliga sätt att integrera dessa i urbana miljöer.

,

The cities today are getting denser as the population is growing bigger and bigger. At the same time the countryside is depopulated. The urban population and structure is distancing itself more and more from surrounding nature and farming. Alongside this our population is getting sicker and sicker. Deceases such as exhaustion, stress and depression are increasing the most. This study is exploring how it is possible to work with rehabilitating those who are sick in the increasingly denser urban environment. There are many theories and research regarding how the sick can rehabilitate in private gardens, such as the Rehab-Garden in Alnarp. With this study I want to investigate if it is possible to integrate the rehabilitation process directly in a public urban environment. Will the beneficial development disappear when the garden becomes open and public or is it the design and the content that is essential for the beneficial effect. Through a study of PTST-center in Malmö, a group working with rehabilitating patients suffering from post-traumatic stress, and their work with nature rehabilitation I am investigating which elements; vegetation, .space, sound, light, smell, that appear to contribute the most to the results in the beneficial process. The insights from the studies will contribute to a new understanding of the diversity of functions which can be and should be designed into the cities decreasing public spaces. After my literary studies I present the components that appear to have the greatest importance in rehabilitating environments and some ways in which you can integrate them in the urban environment.

Main title:Rehabilitering i staden
Subtitle:att planera för dem som inte tar någon plats
Authors:Friberg Olsson, Emilia
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban rehabilitering, rehabilitering, rekreation, PTST-center, utmattningssyndrom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3402
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3402
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 09:15
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 09:15

Repository Staff Only: item control page