Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Ingrid, 2005. Skördemetoder av industrihampa. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

Hemp is an old agricultural plant and has been used for hundreds of years for making
textiles, ropes and other fibre products. In the middle of the last century the Swedish
government prohibited all growing of hemp. Natural fibres were replaced by syntetic
fibres instead. Today there is a newly awakened interest for using natural fibres from
renewable materials. Growing of industrial hemp for fiber is allowed in Sweden
again.
I want in my Paper give Swedish growers an insight of which harvesting methods that
have been tried in Sweden and how they worked. In Germany, where hemp
cultivation have been allowed since the middle of the 1990´s, they have developed
specialbuilt harvesting machines that been adapted to German conditions. In Sweden
its mainly on Gotland new machines manufactures and experiments has been carried
out.
It's very interesting to compare the growers experiences. I've been talking to five
Swedish growers and there are simularities but also differences how they harvest.
How the individual farmer harvest from a year to another is often also different. There
are many factors that affects the conditions of harvest that you can't help. For
example precipitation, when the first frost is coming etc. Things that also matters is
the final use of the hemp. If it's for energy production you don't have to take notice
about the strength of the fibres.
Growers I'd talked to prefer to harvest their hemp in late autumn, in winter or even
spring, because the hemp in this season are more or less retted, and you don't have to
dry it further. The hemp used for fibers or energy need a frost to stop growing and
drop the foliage. It´s a benefit if the leafs stay at the field, it means that the nutrition
not leaves the field and it's a great advantage for the ecological cultivators.
I will not be surprised if the hemp will be a more extensive crop in Sweden in the
future. Hemp is a comprehensive crop that also fit very well in the ecologic
cultivation. I think that the farmers in Sweden mainly should grow hemp for extract
energy or fibres when our climate is most suitable to this type of cultivation.

,

Hampa är en gammal kulturväxt som använts i många århundraden för tillverkning av
bl.a. textilier och rep. I mitten av 1900-talet förbjöds all odling av hampa och dessa
naturliga fibrer ersattes med syntetiska. Idag finns det dock ett nyvaknat intresse för
odling av förnybar energi och naturliga fibrer. Odling av industrihampa för
fiberändamål är därför åter tillåtet i Sverige.
Jag vill med mitt examensarbete framförallt ge svenska odlare en inblick i vilka
skördemetoder som prövats i Sverige samt hur dessa fungerat. I Tyskland där
hampodlingen varit tillåten sedan mitten på 1990-talet har man utvecklat speciella
skördemaskiner som anpassats efter deras förhållanden. I Sverige är det främst på
Gotland som framställning och experimenterande med olika maskintyper gjorts.
Det är intressant att jämföra odlarnas erfarenheter av skörd. I mitt arbete har jag
intervjuat fem svenska odlare och det finns både likheter och skillnader på hur man
går till väga vid skörden. Men skillnaderna är inte bara mellan odlarna. Hur den
enskilde odlaren skördar är olika också från år till år. Detta beror naturligtvis på hur
de yttre opåverkbara faktorerna är, t ex nederbörd av regn och snö, när den första
frosten kommer o.s.v. Det skiljer sig även åt vad den slutliga användningen av
hampan ska vara till. Går all hampa åt till energiproduktion bryr man sig givetvis inte
så mycket om hur fibrernas styrka är.
De odlare jag pratat med föredrar att skörda sin hampa på senhösten, på vintern eller
till och med senare, beroende på att hampan då är mer eller mindre rötad. I och med
detta är hampan relativt torr och ingen eftertorkning behöver ske. Hampan behöver en
frostknäpp för att sluta växa och tappa bladen. Det är en fördel att bladen blir kvar på
fältet då det mesta av näringen sitter där. På så vis bortför man mindre näring från
åkern vilket är viktigt framförallt vid ekologisk odling.
Jag kommer inte att bli förvånad om hampodlingen blir mer omfattande i Sverige
framöver. Det är en mycket allsidig gröda som dessutom passar väl in i den
ekologiska odlingen. Jag anser att man i Sverige först och främst ska inrikta sig på att
odla hampa för att utvinna energi eller framställning av fibrer, då vårt klimat passar
bäst för denna typ av odling.

Main title:Skördemetoder av industrihampa
Authors:Hansson, Ingrid
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:24
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hampa, energi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7361
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 11:11
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics