Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2024. Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö. Second cycle, A2E. 2024: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
83MB

Abstract

Urbana miljöer står idag inför flera olika utmaningar, där ytorna ska rymma flertalet funktioner och tillgodose en rad olika behov och intressen. Den bostadsnära utemiljön, som bostadsgården utgör, är även den en begränsad yta som står till svars inför flertalet förväntningar. Dessa förväntningar, behov och intressen berör såväl människorna som djuren och naturen, för att bemöta aktuella utmaningar krävs ett holistiskt angreppssätt gällande insatser och lösningar som verkar i samspel med varandra.
Detta mastersarbete är en omgestaltning av Brf Stenmårdens bostadsgård i Malmö. Målet har varit att gestalta en högkvalitativ bostadsgård som tillgodoser användarvänlighet och stödjer biologisk mångfald. Syftet med arbetet har varit att förvärva kunskap kring, samt belysa, dessa två ämnen, för att sedan tillämpa den kunskapen i ett gestaltningsförslag.
För att kunna genomföra gestaltningen gjordes ett omfattande förarbete beståendes av en litteraturstudie, kartläggning, analyser och inventeringar av studieområdet. Vår metod för att tillgodose användarvänlighet innebar bland annat att tillämpa boendesamverkan, genom att ha en workshop med de boende. För att tillgodose biodiversitetens utveckling tillämpades metoder som analysering och inventering av gårdens biotoper och indikatorer för biologisk mångfald. Gestaltningsförslaget tar stöd i samtliga av dessa delar, och presenterar ett sätt att gestalta utifrån arbetets två huvudområden; användarvänlighet och biologisk mångfald. Gestaltningen är platsspecifik och utgår ifrån gårdens befintliga design och nuvarande kvaliteter, men arbetet har genomförts utifrån metoder som också är applicerbara på andra bostadsgårdar eller liknande urbana kontexter. Gestaltningsförslaget innefattar såväl nya funktioner för de boende som höjda kvaliteter för biologisk mångfald.

,

Today, urban environments are facing several challenges, where common areas are meant to accommodate a great number of functions while also serving numerous needs and interests. One can observe this in outdoor urban residential areas such as shared yards. They are limited in space, while expected to meet a plethora of accommodations. These accommodations are not just for human needs and interests, but also concern animal and nature adaptations. In order to face these challenges, a comprehensive approach is needed for the efforts to properly interact and be in harmony.
This master thesis is a re-design of the housing cooperative Stenmården’s residential yard in Malmö. The goal is to design a highly functioning residential common area that accommodates all users while supporting and integrating biodiversity. The purpose of the thesis is to gain understanding and thorough awareness about the usability and biodiversity adaptations. This is followed by the implementation of this knowledge in the design proposal.
In order to be able to implement the design, extensive preparatory work was completed, including a literature study, site inventories, analyses and mapping of the study area. To aid our research and ensure user input, the residents were invited to a collaborative workshop, focused on comprehensive usability. To facilitate the development of local biodiversity, methods such as examining and collecting inventories of the yard’s habitats and its indicators of biodiversity were used.
The design is grounded and supported in all of the collected information, introducing a design path that keeps the two main focuses of the thesis in the forefront: usability and biodiversity. Our thesis design is site specific, based on the residential shared yard contemporary design concepts and characteristics. However, the thesis is accomplished through methods that are also applicable to other shared residential yards or similar urban contexts. The resulted design proposal not only includes new functions for the residents, but also seeks improved qualities for biodiversity.

Main title:Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö
Authors:Karlsson, Erica and Hultman, Ida
Supervisor:Haaland, Christine and Thorpert, Petra
Examiner:Peterson, Anna and Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, användarvänlighet, boendemedverkan, biologisk mångfald, biodiversitet, biotoper, urbana habitat, boende, inkludering, medborgardialog, landskapsarkitektur, Stenmården
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19787
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19787
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2024 08:18
Metadata Last Modified:23 Mar 2024 02:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics