Home About Browse Search
Svenska


Rundqvist, Sara, 2004. Mjölkraskvigors tillväxt på naturbete. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
650kB

Abstract

To turn the dairy heifers out on pasture is the most natural way for the cattle to get feed.
At the same time it is cheap and if it is right treated a feed of high nutritive value. The
problem today is to get dairy heifers to grow enough when they are grazing at natural
pasture for the entire summer. Therefore, the opinions differ whether pasture is a
resource or a problem.
The increasing interest of pasture production is due to the fact that you can receive
grants for preserving valuable natural assets and cultural landscape elements in the
pasture land.
A high grazing pressure is necessary to preserve an open landscape and a great variety
of species. In the same time the heifers have to supply their nutritive needs in order to
grow and be large enough to show heat and be pregnant in right time to calve with a
sufficient body size and at an economically right age.
This paper includes a literature review on natural pasture, pasture production, and
growth of dairy heifers together with own interviews with dairy farmers about their
point of view to the pasture husbandry on the farms, how they plan for pasture, look
after natural pasture, treatment areas and take care of the calves and heifers. The results
indicate that the time it takes and the demanded work are the biggest factors to how and
why the farmers do as they do.

,

Att släppa ut sina kvigor på bete är det mest naturliga sättet för djuren att skaffa föda
samtidigt är det ett billigt och, om det sköts rätt, ett näringsrikt sammansatt foder.
Problemet man har idag är att få kvigor och ungdjur att växa tillräckligt när de har gått
på naturbeten under sommaren. Det finns olika åsikter om huruvida bete är en tillgång
eller ett problem.
Intresset för betesproduktion har alltmer börjat öka i och med bidragsberättigandet för
bevarande av miljö och kulturvärden i naturbetesmarkerna. Ett visst tryck av djur som
betar ner växtligheten i markerna är nödvändigt för att behålla ett öppet landskap och
bevara arter i floran som har svårt att hävda sig annars. Samtidigt måste kvigorna
tillgodose sig med tillräckligt med näringsrikt foder för att växa tillräckligt och kunna
vara stora nog att bli brunstiga och semineras i tid för att kalva in i rätt ålder ekonomiskt
sett.
Jag har sammanställt litteratur om bete, betesskötsel och kvigors tillväxt samt intervjuat
lantbrukare som bedriver mjölkproduktion om deras inställning till betesdriften på sina
gårdar, hur de planerar och sköter beten och kvigor. Resultatet blev att tid och
arbetsåtgång är de största faktorerna till hur och varför de gör som de gör.

Main title:Mjölkraskvigors tillväxt på naturbete
Authors:Rundqvist, Sara
Supervisor:Dahlberg, Margareta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:40
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bete, naturvärden, nötköttsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 11:26
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics