Home About Browse Search
Svenska


Lai, Jessica and Nordenfelt, Karolina, 2023. Vinterns publika växtlandskap : perenners uttryck och värden under årets mörkaste tider. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Perenner som behåller ett estetiskt uttryck under den mörka vinterperioden är av
stort värde i offentliga miljöer. Avsaknaden av ljus kan nämligen ha en negativ
inverkan på människans välmående. Samtidigt har växtlighet och naturmiljöer en
positiv effekt på människan och det är därför viktigt att tänka på hur perenner ser
ut under vinterhalvåret. Många perenner vissnar på vintern ner till marken och
förlorar sitt upplevelsevärde, men det finns även en stor andel som behåller
formstarka strukturer.
Uppsatsens syfte är att genom litteraturstudier, platsbesök och intervjuer
undersöka vilka uttryck och värden perenner har under årets mörkaste tider och
varför detta är av värde för människan. Arbetet tar upp olika bestående karaktärer
och ger flera goda exempel på arter med intressant vinterarkitektur. Dessa
karaktärer kan exempelvis yttra sig i blom- och fröställningar, växtsätt och färg.
Resultatet av uppsatsen påvisar att det finns många perenner som kan användas
för att skapa upplevelserika perennplanteringar under årets mörkaste tider.

,

Perennials that retain an aesthetic expression during the dark winter period are of
great value in public environments. The lack of light can have a negative impact
on human well-being. At the same time, vegetation and natural environments have
a positive effect on humans, and it is therefore important to think about how
perennials look during the winter months. Many perennials wither during winter
and lose their aesthetic value, but there is also a large variety that retain sturdy
structures.
The purpose of this essay is to investigate the expressions and values perennials
have during the darkest times of the year and why this is of value to humans. This
is done through literature studies, site visits and interviews. The work addresses
various permanent characters that are of value and provides several good
examples of species with interesting winter architecture. These characters can be
expressed, for example, in flower- and seedheads, growth habit and color. The
result of the essay shows that there are many perennials that can be used to create
aesthetic perennial plantings during the darkest times of the year.

Main title:Vinterns publika växtlandskap
Subtitle:perenners uttryck och värden under årets mörkaste tider
Authors:Lai, Jessica and Nordenfelt, Karolina
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Jakobsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:perenner, perennplantering, vinter, miljöpsykologi, struktur, vinterkvaliteter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18760
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 06:17
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics