Home About Browse Search
Svenska


Slipac, Alma-Lena, 2016. Hur kan man genom planering driva rörelse? : en studie av varför och hur människan rör sig. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
923kB

Abstract

Människan är en komplex varelse som följer sina intuitioner. Det är genom att försöka förstå varför hon väljer en viss väg som man kan börja förstå henne. Som landskapsarkitekt måste man ha ett intresse för människan och hennes sätt att röra sig för att kunna planera platser som blir använda som det är tänkt. Denna uppsats är en början till att försöka förstå varför och hur människor rör sig.
Genom att studera stora namn inom landskapsarkitektur, såsom Gehl, Lynch, Loidl och Bernard, har jag velat undersöka vad det är som driver rörelse. Därför har en litteraturstudie gjorts. Ur litteraturen har jag ”extraherat” fyra begrepp; väg, mål, gränser och tillgänglighet, som jag sedan använt som en verktygslåda. Alla begrepp används för att beskriva planeringen av rörelse. För att testa om verktygslådan fungerar har jag tillämpat den på 1700-talets landskapsparker och dagens IKEA-varuhus. Genom att ställa mig frågan, ”går det att förstå de båda med hjälp av verktygslådan”, har jag samtidigt försökt svara på om man kan genom planering driva rörelse.

,

The human is a complex creature who follows its own intuitions. By trying to understand her choices, we can try to understand her. As landscape architects it must be in our greatest interest to be wanting to know how people are moving, so that we can plan sites that can be used as we intend them to be used. This essay is a beginning of trying to understand why and how humans are moving. By studying big names in landscape architecture, such as Gehl, Lynch, Loidl and Bernard, I wanted to explore what drives movement. Therefore, a study of literature was made. From the literature I “extracted” four concepts; path, goal, barrier and access, which I then used as a toolbox. Each concept is used to describe planning of movement. To test whether the toolbox works I have applied it in the romantic parks from the 1700s and todays IKEA-stores. By asking myself, “can both sites be understood by using the toolbox”, I have also tried to answer if you can plan for movement.

Main title:Hur kan man genom planering driva rörelse?
Subtitle:en studie av varför och hur människan rör sig
Authors:Slipac, Alma-Lena
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rörelse, planering, väg, mål, gräns, tillsänglighet, 1700-talspark, IKEA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5998
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5998
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2016 13:51
Metadata Last Modified:20 Oct 2016 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics