Home About Browse Search
Svenska


Jensen, Mille, 2023. Villaträdgårdens potential för en klimatsmart framtid : en glömd resurs i Sveriges hållbarhetsarbete?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De privata trädgårdarna har stor potential att vara en aktiv och betydande aktör för
att vi ska nå Sveriges hållbarhetsmål, genom att bidra med ekosystemtjänster.
För att de privata villaträdgårdsägarna ska få den roll som behövs i det nationella
hållbarhetsarbetet, så har ett antal faktorer definierats som avgörande. Inledningsvis
behöver villaträdgårdarnas betydelse lyftas fram tydligare och inkluderas i de
nationella och lokala myndigheternas kommunikation, samt inkluderas i
åtgärdsplaner för hållbarhetsarbetet. Kunskapen om ekosystemtjänster och om den
enskildes påverkansmöjligheter bland villaägarna är en annan avgörande faktor.
I detta arbete har en undersökande studie av Skånes trettiotre kommuners hemsidor
gjorts. Frågeställningen omfattar hur de olika kommunerna kommunicerar
hållbarhetsperspektiv genom ekosystemtjänster på deras hemsida, som är riktad till
villaägarna och deras utomhusytor. Resultatet av studien varierar mellan de olika
kommunerna, men sammanfattningsvis kan sägas att genom att göra informationen
mer lättillgänglig och tydlig, gärna i form av en lista med konkreta råd och exempel,
skulle det kunna gynna en ökning av kvantiteten och kvaliteten på lokala
ekosystemtjänster. Det skulle inte bara bidra till en bättre lokal ekologisk livsmiljö,
utan även vara en bidragande del till att förverkliga både de nationella och globala
klimatmålen.

,

The private gardens have great potential to be an active and meaningful actor to reach Sweden's
sustainability goals, by contributing ecosystem services.
For private garden owners to assume the role necessary to promote national sustainability, several
factors have been regarded as decisive. Initially, the importance of private gardens needs to be
highlighted more clearly and included in the national and local authorities' communication, as well
as included in action plans for sustainability work. The knowledge of ecosystem services, and of the
individual's possibilities for influence amongst private garden owners is another decisive factor.
In this thesis, an investigative study of Skånes thirty-three municipal websites has been carried out.
The research questions cover how the various municipalities communicate sustainability
perspectives through ecosystem services on their website, which is aimed at villa owners and their
outdoor areas. The results of the studies vary between the different municipalities, but in summary
it can be said that by making the information more easily accessible and clear, preferably in the
form of a list of concrete advice and examples, it could benefit an increase in the quantity and quality
of local ecosystem services. It would not only contribute to a better local ecological habitat, but also
be a contributing part to both the national and global climate goals.

Main title:Villaträdgårdens potential för en klimatsmart framtid
Subtitle:en glömd resurs i Sveriges hållbarhetsarbete?
Authors:Jensen, Mille
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:villaträdgård, trädgård, biologisk mångfald, ekosystem, ekosystemtjänster, klimatanpassning, klimat, kommuner, internet, hemsida
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18915
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 07:52
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics