Home About Browse Search
Svenska


Widegren, John, 2004. Är det lönsamt att bygga för morgondagens nötköttsproduktion?. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
637kB

Abstract

Sveriges självförsörjandegrad på nötkött har minskat kraftigt de 10 senaste åren. Därför ville
jag se om det fanns någon lönsamhet med att bygga nya byggnader och behålla tjurkalvar till
slakt istället för att sälja dem till vidareuppfödning. Arbetet baserades på en gård som idag har
dikoproduktion med rekryteringskvigor och där tjurkalvarna säljs vid avvänjning till
vidareuppfödning. Syftet var att öka kunskaperna om nötköttsproduktion och dess
inhysningssystem.
I arbetet har två typer av byggnader behandlats, en som jag ritat själv och den andra är ett
förslag från Hammars Verkstad AB. Den hallen jag ritade skickades till Ydre Grinden för ett
kostnadsförslag. I Hammars modell bifogades ett kostnadsförslag. De två kostnadsförslagen
sattes in i produktionskalkyler för att se hur de stod sig mot varandra. Eftersom rasen på
gården är Hereford var kalkylerna framräknade med en hög andel grovfoder och en lite
mindre del kraftfoder. I kalkylerna jämfördes dessutom olika typer av bidrag och en variant
där bidrag helt saknades. Kostnaden för hallen jag själv ritat var nästan tre gånger så hög som
Hammars modell och det gav tydligt utslag i kalkylerna.
Det jag kom fram till var att en ny byggnad inte bärs av ren slaktproduktion av tjurar. 2009
ska dessutom resterande delen av handjursbidraget försvinna vilket innebär att det blir ännu
tuffare. När det ska byggas nytt är det viktigt att bygga billigt men det ska ändå fungera ur
säkerhetssynpunkt både för djuren och skötare. Båda förslagen på byggnad är enkla varianter
men den hallen som jag själv ritat har den fördelen att den är användbar till annat om driften
ändras.
Slutligen ges en tankenöt "ska vi producera nötkött i Sverige"?

,

The Swedish self-sufficiency on beef has strongly decreased during the last ten years.
Therefore I wanted to investigate if there were any profitability in constructing new buildings
and keeping bull-calves for slaughter instead of selling them for further breeding. My work is
based upon a farm that these days has got suckling cows with heifers for recruit and were the
bull-calves are sold after wean for further breeding. The objective was to increase knowledge
in beef-production and its housing system.
In my work I have investigated two different kinds of buildings: one that I have designed and
one that is coming from Hammars Verkstad AB. The building that I designed was sent to
Ydre Grinden for a cost estimate. The model from Hammars came with a cost estimate. The
two projects production costs were compared using an equation.The breed on the farm is
Hereford and therefore the calculations contained a higher share of coarse fodder and a lower
share of concentrated.
I also compared different kinds of grants and also one variant without grants. The costs of the
building that I designed were almost three times higher than the model from Hammars –
which greatly affected the outcome of the calculations.
My conclusions are that breeding bulls for slaughter can not take the expense of a new
building. Besides that - in 2009 the remaining grants for bulls will be taken away, wich will
make it less profitable. The cost of construction must be kept down, at the same time an
adequate level of protection and security for the animals and keepers must be provided.
Both projects are simple variants but the building that I designed has got advantage of being
useful for various kinds of activites and production forms.
In the end there is one final question to ask – should we produce beef in Sweden at all?

Main title:Är det lönsamt att bygga för morgondagens nötköttsproduktion?
Authors:Widegren, John
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:30
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:nötdjur, ekonomiska aspekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7471
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 08:05
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 08:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics