Home About Browse Search
Svenska


Backlund, Amanda, 2018. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kyrkogårdar och begravningsplatser i städerna står folktomma. De är stora grönområden med potential att fungera för sociala och hälsofrämjande aktiviteter, trots detta utnyttjas platserna nästintill enbart av besökare som kommer dit för att sörja och minnas. Samtidigt som detta sker, tilltar behovet av grönytor i städerna. I takt med att befolkningen fortsätter att öka och städerna blir allt tätare, tvingas fler samsas om de grönytor som finns.

Att kyrkogårdar och begravningsplatser inte får användas likt parker, det är troligen de flesta överens om. Det går däremot att ifrågasätta om det verkligen finns skrivna regler som berättar vad som inte är tillåtet att göra på kyrkogårdar och begravningsplatser. Efter vidare undersökningar visar det sig att faktiska regler för användning är få och att besökare istället får göra antaganden om vad som är accepterat att göra på platsen.

På senare tid finns det några svenska kyrkogårdsförvaltningar som har börjat utmana de gamla tankesätten om vad som är godtagbart att göra på kyrkogårdar och begravningsplatser. I maj 2018 fick Borås kyrkogårdsförvaltning exempelvis bygglov till ett utegym på Brämhults kyrkogård. Utanför Halmstad ligger Harplinge kyrkogård och där skapar kyrkogårdsförvaltningen möjlighet för kulturella upplevelser genom konstinstallationer. Det skulle vara intressant att se om fler kyrkogårdar och begravningsplatser skulle kunna utvecklas gällande sociala och rekreativa värden, men trots fördelarna, är det viktigt att ta med i beräkningen att det också kanske finns en gräns för vad som accepteras gällande omformning och användning.

,

Cemeteries in the cities of Sweden are deserted. Big green area such as these have the potential to attract social as well as health promoting activities. Despite this, people visit cemeteries almost exclusively to grieve and for remembrance. Meanwhile, a growing population in urban areas and a constant densification, the need for green spaces in the cities grows even though more and more people are forced to share the existing green spaces.

Most people are probably aware that cemeteries cannot be compared to other green spaces like parks in terms of usage. It is questionable though if there really are set rules that tell us what we are allowed to do in a cemetery. Upon review, there seems to be few actual guidelines, and the visitor is expected to use common sense regarding usage and what is acceptable behavior.

Today it is possible to give examples of cemetery administrations that are trying to change the old mindsets of what seem to be socially acceptable to do in a cemetery. In May 2018, the cemetery administration in Borås was given permit to build an outdoor gym at Brämhult Cemetery. Just outside Halmstad, in a village called Harplinge, the cemetery administration encourages visitors to bring picnics as well as stroll in the art installations that can be found on the grounds. It would be interesting to look at additional cemeteries and to see how they would work for an increase of social and recreational values on their grounds. In addition to the benefits an increase like that could bring, it is also important to take into account that there must be limits for what can be change regarding design and usage.

Main title:Finns det plats för liv på kyrkogården?
Subtitle:om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser
Authors:Backlund, Amanda
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kyrkogård, begravningsplats, kulturhistoria, rekreation, platsteori, sorgearbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10108
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2019 14:26
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics