Home About Browse Search
Svenska


Unosson, Victor, 2023. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Samnyttjande är ett relativt nytt planeringskoncept som erbjuder större möjlighet till fler funktioner
på mindre yta. Förskolor och parkmiljöer är två funktioner som måste ta plats i en stad samt besitter
stora värden – de kräver däremot stora arealer. Denna kandidatuppsats är ett samarbete med Umeå
Kommun och en kompletterande utvärdering av samnyttjandeprojektet Rosendalsparken. I denna
kandidatuppsats genomförs det en tematisk analys av en litteraturstudie som behandlar skolgårdens
och förskolegårdens utformning, samnyttjande med fokus på förskola och parkmiljö samt
gestaltning och design, landskapsarkitektur med fokus på design av urbana, offentliga miljöer samt
barriärens problematik och möjligheter i skapande av rum. Enkätmaterial av och intervjuer med
verksamma och närboende sammanställs med fokus på användande och upplevelse av parkmiljö,
förskolegård och dedikerad samnyttjandeyta. Slutsatser som dras är att ytan behöver prioriteras för
barnen på förskolan då de måste få tillräckligt stor yta i sin utemiljö, en för liten yta är potentiellt
skadlig. Man bör i stället lindra effekten på de närboendes negativa upplevelser av
förskoleverksamhetens säkerhetskrav, om sådana finns. Det presenteras även en konceptuell lösning
som framhäver barriären som den mest effektiva lösningen för samnyttjande mellan förskola och
närområdespark.

,

Joint use is a relatively new planning concept that can present better opportunities for more services
in a smaller areal surface. Preschools and public park environments are two services that must take
place in a city setting, both possesses great value, but both also take up big amounts of space. This
essay is in collaboration with Umeå Municipality and acts as a supplementary evaluation of the joint
use project Rosendalsparken. A thematic analysis is carried out on a literature study that examines
preschool yard design, joint use that focuses on preschool and park environment as well as design,
landscape architecture with a focus on urban, public environment design and lastly problems and
opportunities with barriers. Survey material of and interviews with preschool employees and nearby
residents that focuses on usage and experience of park environment, preschool yard as well as a
specific joint use area is compiled and presented. Conclusions drawn are that surface need to be
prioritized for children at preschool as they must have a large enough surface in their outdoor
environment, a surface that is too small is potentially harmful. Instead, the potentially negative
effects on nearby residents caused by the preschool’s safety requirements should be alleviated. A
conceptual solution is presented at the end that highlights the barrier as the most effective solution
for joint use between preschool and public neighborhood park.

Main title:Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå
Authors:Unosson, Victor
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:samnyttjande/samutnyttjande, förskola, förskolegård, närområdespark, park, barriär, säkerhet, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18870
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18870
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:12
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics