Home About Browse Search
Svenska


Lundman, Anna, 2022. Den kreativa skissen : en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I denna uppsats undersöks skissen som verktyg i landskapsarkitektens kreativa arbetsprocess. Syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur skissen kan användas i ett tidigt idéstadie där omätbara värden så som känslor och fantasi används. Arbetet riktar sig främst mot andra landskapsarkitektstudenter med avsikt att bidra till ett underlag för vidare diskussion.

Inhämtad kunskap från akademisk litteratur provas i en egen skissprocess. De två arbetssätten utförs om vartannat i ett iterativt flöde. Tillsammans utgör de en undersökning av skissen som verktyg i landskapsarkitektens kreativa arbetsprocess.

Arbetet visar att skissen som verktyg huvudsakligen fungerar som ett undersökande medium som drivs av personliga värdering, där känslor och fantasi kan kopplas med yttre strukturer i form av sinnliga intryck.

,

In this essay, the sketch is examined as an instrument in the landscape architect’s creative work process. The purpose of the study is to create a greater understanding of how the sketch can be used at an early stage of ideas where immeasurable values such as emotions and imagination are used.

The work is mainly aimed at other landscape architecture students with the intention of contributing to a basis of further discussion.

Knowledge acquired from academic literature is tested in a separate sketching process. The two working methods are performed alternately in an iterative flow. Together, they constitute an examination of the sketch as an instrument in the landscape architect’s creative process.

The result shows that the sketch as an instrument mainly function as an exploratory medium driven
by personal values, where emotions can be linked to external structures in the form of sensual impressions.

Main title:Den kreativa skissen
Subtitle:en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg
Authors:Lundman, Anna
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skiss, känslor, fantasi, idéskapande, gestaltningsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 09:12
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:06

Repository Staff Only: item control page