Home About Browse Search
Svenska


Rönnmark, Rebecca and Söderberg, My, 2014. Människor och mönster : så påverkar markbeläggning människors upplevelse av urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Mönster i markbeläggning är en av många faktorer som påverkar människors upplevelse av den omkringliggande miljön, och vi som landskapsarkitekter har ett stort ansvar i skapandet av dessa miljöer. Det vore rimligt om vår kunskap motsvarade vår inblandning i detta skapande, vilket vi inte tycker att det gör idag.

Uppsatsen är främst baserad på litteraturstudier, intervjuer och en enkätundersökning. Dess huvudsakliga del berör människors psykologiska- och fysiologiska uppfattning
av mönster i markbeläggning men uppsatsen behandlar även geometriska mönster och markbeläggningens utveckling över tid i Sverige, samt matematikens betydelse för
arkitekturen. Det finns inte mycket forskning om hur människor upplever mönster i markbeläggning, men faktum är att mönster påverkar oss från dagen då vi föds.

Mönster kan få oss att känna lugn och tillit eller otrygghet och stress. Att gestalta väl med mönster är en balansgång mellan överstimulans och monotoni. Några påstår till och med att en väl genomtänkt miljö, inklusive dess markbeläggning, kan minska vandalism och drogbehov samt bidra till ett socialt och välfungerande samhälle.

En av de sista och viktigaste delarna i uppsatsen består av en sammanställning av en enkätundersökning i vilken fotografier av olika markbeläggningar presenterades
tillsammans med frågor om hur dessa upplevs. Resultatet av undersökningen ger ett smakprov på hur en mer omfattande studie av liknande slag skulle kunna öka våra kunskaper kring människors upplevelse av mönster i markbeläggning och är således en viktig del av uppsatsen.

Vi konstaterar att olika sorters markbeläggningar påverkar människors upplevelse på olika sätt. Uppsatsen är ett försök till att uppmuntra en debatt om hur
landskapsarkitekter kan designa väl, på ett professionellt sätt, och med vetenskapliga belägg vid gestaltning med mönster i markbeläggning. Ämnet är aktuellt och borde
belysas ytterligare såväl inom vår yrkeskår som inom andra.

,

Patterns of paving stones are one of many factors that affect people’s experience of the surrounding environment. As landscape architects we have a great responsibility
in designing/creating these surroundings and it would seem reasonable that our knowledge should reflect our involvement in this process, which we do not think it
does today.

This thesis is mainly based on literature studies, interviews and a questionnaire. Its main focus regards people’s psychological and physiological experience of patterns of paving stones. The thesis also touches on how geometrical and paving stone patterns have developed over time, and what this mathematically means to architecture. There is not a lot of research about patterns of paving stones related to people’s experiences, but the fact is, humans are affected by patterns from the day they were born. Patterns can make us feel calm and safe, or insecure and stressed. To design well with patterns is a fine balance between over stimulation and monotony. Some claim that a consciously designed environment, including its patterns of paving stones, can decrease vandalism and drug use, and contribute to a social and well functioning
society.

One of the last, and most important parts of the thesis contains a summary of a questionnaire where a variety of people answered questions about how they, whilst
provided photos of patterns of paving stones, experienced them. The result is an important indicator of how more extensive studies could enrich our knowledge of
people’s experience of patterns of paving stones, and is due to the lack of this information today, a significant part of this thesis.

In this thesis we conclude that different types of paving stones affect people´s experiences in different ways. The thesis is an attempt to encourage a debate on how
landscape architects can use patterns to design well, in a professional way and with scientific reasoning. The subject is relevant and deserves attention in our profession as
well as in others.

Main title:Människor och mönster
Subtitle:så påverkar markbeläggning människors upplevelse av urbana miljöer
Authors:Rönnmark, Rebecca and Söderberg, My
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:markbeläggning, mönster, upplevelse, form, arkitektur, matematik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3437
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3437
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 13:39
Metadata Last Modified:17 Jul 2014 13:39

Repository Staff Only: item control page