Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Elin and Hardorp, Tuva, 2020. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
31MB

Abstract

Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen.

Skogsbad är en lättillgänglig form av naturterapi som innebär en rekreativ vistelse i skog där omgivningen uppmärksammas genom sinnena. Hälsoeffekterna är många, både psykiska och fysiska och handlar till stor del om stressreducering och återhämtning. Sverige har stora arealer skog och allemansrätten ger många möjlighet att vistas i den. Naturen kan dock innehålla åtskilliga hinder för personer med fysisk funktionsnedsättning som många gånger inte kan ta del av dess rekreerande effekter.

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka platskvalitéer som är fördelaktiga vid utövande av skogsbad samt hur skogsbad kan tillgängliggöras för personer med fysisk funktionsnedsättning. För att undersöka platskvalitéer för skogsbad och hur skogsbad kan tillgängliggöras utfördes litteratur- och dokumentinsamling samt kvalitativa intervjuer med skogsbadsguider och tillgänglighetskonsulter.
I detta arbete behandlas aspekter gällande utformningen av tillgänglighetsanpassade anläggningar med syfte att underlätta skogsbad. Resultatet är indelat i Skogsbadsutövande, Upplevelse och estetik och Tillgängligt skogsbad.

Under själva skogsbadsutövandet utforskas omgivningen intuitivt och uppmärksamt genom sinnena hörsel, syn, smak, doft och känsel. Effekten av skogsbad skiljer sig inte markant mellan olika skogstyper, det finns dock vissa företeelser som många människor uppskattar och som kan stärka upplevelsen, såsom ljudet av tystnad och vattenfunktioner.

Att utforma och anpassa en miljö för skogsbad innebär att ta hänsyn och hitta en balans mellan byggda element och bevarande av naturkänslan.

Tillgänglighetsanpassning ökar möjligheten för fler människor att ta del av naturen på lika villkor utifrån deras olika förutsättningar. I skogsbadsmiljöer kan detta bland annat innebära att möjliggöra framkomlighet och återhämtning för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt att information, faciliteter och olika hjälpmedel utformas på ett sätt som kan underlätta för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Att uppfylla alla personers individuella krav på tillgänglighet kan vara mycket svårt, speciellt när balansen mellan tillrättalagd och vild natur är hårfin. Vi menar dock att tillgänglighetsanpassning
kan öka tillgången till naturen för många och om det görs på ett eftertänksamt och omsorgsfullt vis finns stor potential för skogsbad för fler.

Main title:Skogsbad för fler
Subtitle:tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer
Authors:Svensson, Elin and Hardorp, Tuva
Supervisor:Oher, Nina and Mellqvist, Helena and Bengtsson, Anna
Examiner:Hägerhäll, Caroline and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:shinrin-yoku, grönska, natur, hälsa, rörelseförmåga, rekreation, återhämtning, naturterapi, skogsterapi, skogsvandring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15910
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2020 11:21
Metadata Last Modified:22 Sep 2020 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics