Home About Browse Search
Svenska


Ljungman, Matilda, 2014. Vilka faktorer påverkar skötselkvalitén under garantitiden? : en studie av tre objekt i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Allt fler väljer att flytta in i städerna idag. Detta gör att vi måste bygga fler bostäder, och därmed utvidga staden för att kunna möta inflyttningen. Samtidigt blir vi idag allt mer medvetna om naturens positiva effekter på oss människor och de gröna miljöerna i städerna blir viktigare i arbetet med förtätning och exploatering. När en ny anläggning ska uppföras med bostäder, skolor och plats för näringsliv ställer det också krav på att det finns möjlighet att vistas i gröna miljöer. En välmående plantering kan vara en plats för flera generationer att uppskatta. För att uppnå en inbjudande utemiljö krävs god planering, anläggning och därefter förvaltning.
Förutsättningarna för en växts liv sätts under planteringen och de första årens skötsel av den. Med en bra skötsel från början kan skötselinsatserna minskas avsevärt senare under växtens liv vilket sparar både tid och pengar. Det ligger därför i mångas intressen att skötseln utförs gynnande för växterna. Malmö stad har upplevt att det är just skötseln av vegetation som brister när nya områden byggs i staden. Att växterna dör och byts ut istället för att skötas korrekt under den garantitid som följer en ny anläggning. Detta har diskuterats vara ett problem även under Landskapsingenjörsutbildningen. En enkätundersökning har utförts för att få en uppfattning om besiktningsmän också anser detta vara ett utbrett problem. Undersökningen styrker det antagande som ligger till grund för detta arbete.
Med anledning av detta utreds i detta arbete, genom en fallstudie, om skötselns kvalité går att påverka i de handlingar som upprättas inför ett byggprojekt. Tre objekt som befinner sig strax efter eller under garantitiden har studerats med avseende på vilka krav som funnits för skötseln. Malmö stad har valt ut objekten och sedan tagit fram underlagen som ligger till grund för studien. Syftet med arbetet är att utreda om det finns krav och förväntningar på skötseln under garantitiden som inte är formulerade i handlingarna. Med utgångspunkt i dessa handlingar kan konstateras att anvisningar finns på vilka skötselinsatser som ska utföras. Trots detta dör växter och byts ut istället för att skötas under garantitiden. Problematiken kan således inte hänföras till att bekrivningarna är otillräckliga utan handlar snarare om en bransch med många olika aktörer med olika intressen.

Main title:Vilka faktorer påverkar skötselkvalitén under garantitiden?
Subtitle:en studie av tre objekt i Malmö
Authors:Ljungman, Matilda
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:garantitid, garantibesiktning, förvaltning, utemiljö, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3716
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:10 Sep 2014 13:18
Metadata Last Modified:10 Sep 2014 13:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics