Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Emilia, 2015. Förslag till ökad växtlighet i stadsmiljö : med Södervärns busstation som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

För första gången i historien bor fler människor i städer än på landsbygden. Stadsborna utsätts för många stressmoment, exempelvis trafik och buller, och arbetsrelaterad stress är idag bland de dominerande orsakerna till sjukskrivning. För att klara av hög press under en längre period utan att få utmattningssyndrom är det viktigt med återhämtning, vilket fås vid åsyn av eller vistelse i natur eller grönska. Flera studier visar på många positiva effekter av natur, bland andra bättre humör, snabbare tillfrisknande, högre smärttröskel och ökad koncentrationsförmåga. Därför bör grönska och grönområden, speciellt i stora städer, prioriteras. Denna rapport behandlar denna fråga genom att visa exempel på hur grönska kan implementeras i en central, befintlig stadsmiljö.
Själva syftet med rapporten lyder som följande: ” Syftet med arbetet är att finna lösningar till ökad växtlighet i en befintlig central stadsmiljö, Södervärns busstation i Malmö. Lösningarna ska, så gott det går, ta hänsyn till miljöpsykologi för att bli så bra som möjligt. Till varje lösning skall även växtförslag anges.”. För att uppnå dessa mål har platsbesök och litteraturstudie genomförts, där litteraturstudien har gett information om miljöpsykologi, restorativ miljö, trygghet och växter i stadsmiljö.
Olika växter är olika lätta att kunna använda i detta syfte. Klätterväxter är enkla att använda då de tar relativt liten plats i marknivå och istället växer upp på stolpar, väggar med mera. De täcker ytor och kan minska andelen synintryck. Perenner kan vara väldigt vackra men är i just detta sammanhang – en stressande, bullrande stadsmiljö – inte den ideala lösningen. Buskar kan fungera som trafikavskärmare till fördel för speciellt gående och cyklister, vilket kan fungera bra så länge trygghetsfaktorn beaktas. Träd är jättebra ur miljöpyskologisk synpunkt, men svåra att ordna själva växtbäddarna åt och få plats till.
På grund av platsbrist är det svårt att få till ”större” grönska i en central befintlig stadsmiljö, men istället kan många mindre grönpartier få plats. Trots att det mest är små delar grönska blir det ändå en stor skillnad, för som ordspråket säger: Många bäckar små, gör en stor å...

Main title:Förslag till ökad växtlighet i stadsmiljö
Subtitle:med Södervärns busstation som exempel
Authors:Pålsson, Emilia
Supervisor:Andersson, Julia
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtlighet, stadsmiljö, miljöpsykologi, folkhälsa, återhämtning, klätterväxter, avskärmning, förgröning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2015 12:06
Metadata Last Modified:31 Mar 2015 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics