Home About Browse Search
Svenska


Strand, Max, 2021. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av
gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. På grund av de
ekologiska och ekonomiska kostnader den utgör, med låg artdiversitet och frekvent
klippning, finns det stora skäl att hitta miljövänliga alternativ som samtidigt är
estetiskt tilltalande. Ett sådant alternativ är den nya innovationen örtgräsmatta.
Örtgräsmattan består av ett växtsamhälle lågt växande perenna örter men utesluter
alla typer av gräs. Den minskar behovet av klippning med upp till två tredjedelar
jämfört med traditionella gräsmattor samtidigt som den är estetiskt tilltalande och
fördelaktig för pollinatörer med sin rika blomning.
I det här arbetet så görs en litteraturstudie över örtgräsmattan och bruksgräsmattan,
för att sedan ställa dom mot varandra i en jämförande analys, för att ta reda på vilka
för- och nackdelar som finns hos respektive matta. Målet är att kunna argumentera
för eller mot implementeringen av örtgräsmattor i större utsträckning i det urbana
landskapet. Aspekter som behandlas är bland annat: ekologiska värden, estetiska och
användarvärden, artval, planteringsmetoder och skötsel.
Det visar sig att det finns flera fördelar hos örtgräsmattan vilket gör den till ett
lämpligt alternativ till bruksgräsmattan. De främsta fördelarna är de ekologiska och
estetiska värden den tillför, samt den reducerade klippningsfrekvensen som krävs för
att sköta den. Det är dock osäkert hur många av bruksgräsmattans användarvärden
som bibehålls om den ersätts av örtgräsmatta. Örtgräsmattan har även en dyr
anläggning jämfört med bruksgräsmattan, samt att den kräver ogräsrensning för hand
vilket försvårar implementering i stor skala.

,

Today, lawns constitutes a big part of the urban landscape, more than half of which is
turf lawn. Due to the ecological and economic costs it entails, with low species
diversity and frequent mowing, there are great incentives to find environmentally
friendly alternatives that are at the same time aesthetically pleasing. One such
alternative is the tapestry lawn. The tapestry lawn consists of a plant community of
low growing perennial forbs excluding all types of grasses. It reduces the need for
mowing by up to two thirds in comparison with traditional lawns while being
aesthetically pleasing and beneficial to pollinators with its rich flowering.
In this work, a literary study is done on the tapestry lawn and the turf lawn, to then
examine them against each other in a comparative analysis, to find out what the
advantages and disadvantages are of each type of lawn. The goal is to be able to
argue for or against the implementation of tapestry lawns to a greater extent in the
urban landscape. Aspects that are treated in this work include: ecological values,
aesthetic and user values, species selection, planting methods and maintenance.
It turns out that there are several advantages to the tapestry lawn, which makes it a
suitable alternative to the turf lawn. The main advantages are the ecological and
aesthetic values it adds, as well as the reduced need for mowing required to maintain
it. However, it is uncertain how many of the traditional lawn's recreational values
will be retained if it were to be replaced by tapestry lawn. The tapestry lawn is also
expensive to establish compared to the turf lawn. It also requires weeding by hand,
which makes it difficult to implement on a large scale.

Main title:Örtgräsmattan
Subtitle:anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan
Authors:Strand, Max
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:örtgräsmatta, gräsmatta, bruksgräsmatta, gräsyta, biologisk mångfald, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2021 06:45
Metadata Last Modified:28 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics