Home About Browse Search
Svenska


Mantzaris, Martha, 2021. Vilda tulpaner i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Vilda tulpaner har ett rykte av att vara ett hållbart växtval, framförallt för deras förmåga att sprida
sig och naturaliseras i planteringar. Trots sina fördelar är de ovanliga att se på våren.
I detta arbete görs en större djupdykning av 20 arter för att få en djupare kunskap om vilda
tulpaner. Djupdykningen går igenom tulpanernas ursprung, utseende och odlingsförutsättningar.
Kunskapen från djupdykningen har kompletterats med intervjuer av botaniska trädgårdar som
berättar vilka vilda tulpaner de använder framgångsrikt och hur de sköter dessa.
För att få en inblick i hur vilda tulpaner används i offentliga planteringar intervjuas även
kommuner. Under dessa intervjuer framkommer det att användningen av vilda tulpanerna i
offentliga planteringar är mycket restriktiv. Anledningen till detta beror framför allt på att
kommunalanställda inte känner sig hemma med användningen av vilda tulpaner, och att resultatet
därför känns opålitligt.
En av de största leverantörerna av tulpanlökar; CWS Landscaping berättar även hur efterfrågan
på vilda tulpaner ökat markant de sista åren, detta efter att vilda tulpaner fått uppmärksamhet för
sina hållbara egenskaper. De listar även kundernas top-5 mest favoriter av vilda tulpaner.
Kunskapen från djupdykningen och intervjuerna är sammanställd i en tabell där varje tulpan
som nämnts i arbetet gås igenom utifrån, utseende, tillgänglighet, ståndortskrav, blomtid och
spridningsförmåga.
Det framgår att det finns många vilda tulpaner som inte används men som har stor potential att
trivas i vårt sydsvenska klimat. Med ökade resurser att testa flera vilda tulpaner och en bredare
kunskap om dessa skulle vi troligtvis se fler vilda tulpaner i våra offentliga planteringar.

,

Wild tulips have a reputation to be a sustainable choice of flower bulb, mainly due to their ability to
spread and naturalize in plantings. Despite these abilities,they are quite unusual to see in the spring.
In this thesis a bigger in depth study of 20 species is made, in order to get a deeper knowledge
of wild tulips. The in depth goes through their origin, appearance and growing conditions. The
knowledge of the in depth is complemented by interviews with botanical gardens that lets us know
which wild tulips they use successfully and how they care for them.
To get an insight in how wild tulips are used in public plantings, interviews are also made with
municipalities. Through these interviews, it shows that the use of wild tulips in public plantings is
very restrictive. The reason for this is mainly due to the municipal employees not feeling familiar
with the use of wild tulips, and therefore the result also seems unreliable to them.
One of the largest flower bulb retailers; CSW Landscaping, tells how the demand of wild tulips
has increased remarkably over the last few years. This rise in popularity could be due to wild tulips
sustainable qualities. CSW Landscaping also give us their customers top-5 favorites of wild tulips.
The knowledge from the in depth and the interviews is compiled in a table where every tulip
that is mentioned in this essay is reviewed based on its appearance, availability, cultivation
requirements, reproduction efficiency and flowering period.
It turns out that there are many wild tulips that we don’t use, that has good potential in the
southern Swedish climate. With increased resources to test more wild tulips and a broader
knowledge of them, we would probably see more wild tulips in our public plantings.

Main title:Vilda tulpaner i offentliga planteringar
Authors:Mantzaris, Martha
Supervisor:Ingemansson, Karin
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vilda tulpaner, botaniska tulpaner, biologisk mångfald, offentliga planteringar, Tulipa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2022 09:46
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics