Home About Browse Search
Svenska


Rasmussen, Olivia, 2019. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
798kB

Abstract

Det finns en tydlig politisk ambition att skyddad natur vara tillgänglig för alla. I många fall är möjligheterna att uppleva Sveriges natur begränsad för människor med nedsatt rörlighet. Att arbeta med tillgänglighetsanpassning av leder är en möjlighet att tillgodose alla människors rätt att vistas i naturen. Frågeställningarna som undersökts är: Vilka tillgänglighetskrav finns för anpassning av leder i skyddad natur? Vilka utmaningar och möjligheter innebär tillgänglighetsanpassning av leder i skyddad natur?
Resultatet är baserat på en litteraturstudie som kompletterats med en enkätundersökning. Litteraturen som studerats är lagstiftning, vetenskapliga rapporter, policydokument och offentliga rapporter. Urvalet baserades på det vetenskapliga värdet och relevansen för ämnet. Enkätundersökningen avgränsades till två län.
Studien visar att det finns ett flertal utmaningar och möjligheter inom tillgänglighetsarbete i skyddad natur. De främsta möjligheterna är att tillgänglighetsåtgärder främjar hälsofaktorer, att de gynnar de flesta besökare och kan minska slitage i naturen. Utmaningarna ligger främst inom finansiering av tillgänglighetsåtgärder och långsiktigt underhåll av lederna. Genom att ha rätt kompetens vid rätt tidpunkt kan sannolikt högre kostnadseffektivitet uppnås. På detta sätt bör resurser kunna frigöras för ytterligare initiativ som kan ge bidra till ökad måluppfyllelse när det gäller de politiska ambitionerna om natur för alla.

,

Nature conservation areas are a valuable part of the Swedish landscape. There is a clear political ambition that these areas should be accessible to all. In many cases, the opportunities to experience Sweden's nature are limited to people with reduced mobility. Working with accessibility adaptation of pathways is an opportunity to fulfill the right of all people to experience nature. The questions at issue are: What are the requirements for accessibility adjustments regarding trails in protected nature? What challenges and opportunities entail accessibility adjustments of trails in protected nature?
The result is based on a literature review that was complimented by a survey. The literature included in the review was legislation, scientific reports, policy documents and official reports. The selection was based on the scientific value and relevance to the subject.
The study shows that a framework and regulation for accessibility adjustments exists. There are several possibilities and challenges connected to accessibility adjustments in protected nature. The primary possibilities found are that accessibility adjustments benefits most visitors, it promotes health factors, it gives people with a reduced mobility the opportunity to spend time in nature and it can reduce wear on the nature. The challenges primarily lay in economy and financing the adjustment and long-term maintenance of the trails. By having the right competence at the right time, higher cost efficiency in accessibility work is likely to be achieved. In this way resources should be able to be released for further initiatives that can achieve higher goal fulfilment in the political ambitions of accessible nature for all.

Main title:Natur för alla
Subtitle:en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur
Authors:Rasmussen, Olivia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fysisk tillgänglighet, skyddad natur, tillgänglighetsanpassning, tillgängliga leder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2019 08:49
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics