Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Tina, 2020. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. Därför blev det naturligt för mig att engagera mig i barns utemiljöer efter tre år på utbildningen till Trädgårdsingenjör på SLU i Alnarp.

Avsikten med studien har varit att undersöka vilket växtmaterial som är tillräckligt slitstarkt för att fungera på en förskolegård och vilken funktion vegetationen får i förhållande till barns lek. Två inventeringar av vegetation på förskolegårdar utfördes och ligger, tillsammans med litteratur i ämnet, till grund för ett gestaltningsförslag till en förskolegård som ska byggas på Närlunda i Helsingborgs stad. Studien behandlar därför även forskning kring hur en bra lekmiljö för barn byggs upp och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i en gestaltningsprocess för att designa en intressant lekmiljö.

Resultatet visar att det inventerade växtmaterialet, både lignoser och perenner, verkar ha god slitstyrka, men studien är för liten för att ge en säker bild. Jag har därför valt att ta stöd av andras undersökningar av vegetation i lekmiljöer, för att skapa en mer förankrad växtlista till mitt gestaltningsförslag.

,

Interest in this study has been built on over the years. Children and young people have always engaged me and my previous work as a teacher and preschool teacher has given me good insight into children's play development and learning. Therefore, it became natural for me to get involved in children's outdoor environments after three years of training for the Garden Engineer at SLU in Alnarp.

The purpose of the study was to investigate which plant material is sufficiently durable to function in a preschool and what function the vegetation has in relation to children's play. Two inventories of vegetation in preschools were carried out and, together with literature on the subject, formed the basis for a design proposal for a preschool to be built in the city of Helsingborg. The study therefore also deals with research on how a good play environment for children is built up and what aspects are important to take into account in a design process for designing an interesting play environment.

The results show that the inventive plant material, both lignoses and perennials, appears to have good abrasion resistance, but the study is too small to give a safe picture. I have therefore chosen to take support from others' studies of vegetation in play environments, in order to create a more anchored plant list for my design proposal.

Main title:I Peter Pans fotspår
Subtitle:växter för lek på förskolegården
Authors:Johansson, Tina
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växter, förskolegård, funktion, Peter Pan, fantasi, slitstarka växter, grön lekmiljö, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15515
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2020 12:42
Metadata Last Modified:05 May 2020 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics