Home About Browse Search
Svenska


Thuresson, Henrik, 2006. Effektivare hantering av foderspannmål : en fallstudie. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
233kB

Abstract

The purpose with this work was to investigate some alternatives for an effective handling with grain, to find the most economic alternative.
It is not common that moisture content is below 14% when harvesting grain in Sweden. To store the grain safe it has to be preserved in some way. I have described some of the most common systems for preserving grain in this paper. I have used the systems as a basis when I made calculations in handling the grain for a company.
I have chosen a company placed in south of Sweden. The productions are crop farming and pork. In one of the sites in the company there are pigs and grain drier/feed preparation. All feed preparation for the pigs are made at this site. There are pigs in another two sites. Grain is stored in two other sites situated 2 km and 1 km away from the drier. Today the company dries and store 1800 tons of grain.
In this paper I have investigated the cost of some parts of the handling with grain in the company today. To get prices for new equipment I have been in contact with sellers. I have calculated alternatives that are possible for this company.
The result shows that an expansion for storage at the site of the existing drier is the most profitable. If the capacity of the drier is fully used, it is more profitable to build a bin drier at one of the other stables with pigs. The airtight storage is a big investment and because of that, the system can not compete with the others.

,

Spannmålen som skördas i Sverige håller ofta en vattenhalt över 14 %. För att lagra den säkert måste den konserveras på något sätt. Jag har beskrivit några av de vanligaste systemen för konservering av spannmål i mitt arbete. Med de olika systemen som grund har jag gjort kalkyler på spannmålshantering i ett företag.
Syftet var att undersöka olika alternativ för en effektiv spannmålshantering i företaget. Målsättningen var att hitta den billigaste lösningen.
Företaget som ligger utanför Kristianstad i Skåne bedriver växtodling och slaktsvinsuppfödning. På en av gårdarna finns grisar samt tork/foderanläggning. Allt foder tillverkas där. Grisar finns på ytterligare två gårdar och spannmål lagras i ekonomibyggnader på två ställen utöver torkanläggningen. I dagsläget torkas och lagras cirka 1800 ton spannmål för fodertillverkning.
I arbetet har jag undersökt vad delar av spannmålshanteringen kostar idag, bl.a. lagring i planlager som inte ligger i anslutning till torken. Jag har varit i kontakt med återförsäljare för att få riktpriser för olika nya system. De olika alternativen som skulle passa på företaget har sammanställts i kalkyler.
Efter att ha räknat på de olika alternativen kom jag fram till att en utbyggnad av lagringen vid befintlig tork/foderanläggning är mest lönsam. Lagring i planlager som inte ligger vid torken var inte lönsamt jämfört med en ny lagringssilo vid torken. När befintlig tork inte klarar mer blir en silotork i anslutning till något av slaktsvinstallarna mest lönsam. Lufttät lagring hade svårt att konkurrera med de andra systemen beroende på en hög investeringskostnad och en låg torkningskostnad räknat på 17 % vattenhalt.

Main title:Effektivare hantering av foderspannmål
Subtitle:en fallstudie
Authors:Thuresson, Henrik
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:40
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:säd, handel, ekonomi, alternativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 12:59
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 12:59

Repository Staff Only: item control page