Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Johan and Andersson, Filip, 2019. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. Trees are an important part in the city and contribute with a number of different positive effects. To create a sustainable future for Sweden's urban tree population, an expanded and adapted plant material is required.

The purpose of the study is to investigate the advantages, disadvantages and risks associated with use of exotic tree species in urban environments and examine 22 Swedish municipalities and their attitude towards the use of exotic tree species. The study partly includes a literature study and partly a questionnaire survey. The literature study describes the role of trees in the city and how art diversity is a major component for creating resilient tree populations. The use of exotic tree species extends the use and serves as a complement to the domestic plant material. The city as a plant site is challenging, but many exotic tree species originate from areas that resemble the dry and warm conditions of the city and are therefore well suited as city trees. However, the use of exotic plant material is associated with risks, but most introduced species, have low, or even no risk if used under the right conditions.

The survey includes 22 Swedish municipalities. Five questions were sent to each municipality to find out their attitude towards the use of exotic species, if species diversity is prioritized, the use of untested introduced species and if climate change are considered when selecting tree species. Furthermore, the responses of the participating municipalities are summarized and discussed. Finally, the advantages and disadvantages of the use of exotic tree species are discussed. There are both risks of using and excluding exotic tree species. Exotic tree species in combination with domestic species create better conditions for adapting tree species in urban environments, contributing to a greater choice when designing outdoor environments and contributing to a greater variety of species. Which creates sustainable and resilient urban tree forests.

,

Utformningen av våra utemiljöer är idag en viktig del för en fungerande stad. Städerna växer sig tätare och grönområden blir färre. Detta gör att förekomsten av vegetation och i synnerhet träd i urbana miljöer är av mycket stor vikt. Träd är en viktig byggsten i staden och bidrar med en rad olika positiva effekter. För att skapa en hållbar framtid för Sveriges urbana trädbestånd krävs ett utökat och anpassat växtmaterial.

Syftet med studien är att undersöka fördelar, nackdelar samt risker förenade med användning av exotiska trädarter i urbana miljöer samt undersöka 22 svenska kommuners inställning till användandet av exotiska trädarter. Studien innehåller delvis en litteraturstudie och delvis en enkätundersökning. I litteraturstudien beskrivs trädens roll i staden och hur artdiversitet är en huvudkomponent för att skapa motståndskraftiga trädbestånd. Användningen av exotiska trädarter utökar utbudet och fungerar som ett komplement till det inhemska växtmaterialet. Staden som växtplats är utmanande och många exotiska trädarter härstammar från ursprungsområden som liknar stadens torra och varma förhållanden och lämpar sig därför bra som stadsträd. Användningen av exotiskt växtmaterial är dock förenat med risker men de flesta introducerade arter utgör dock en låg, eller till och med ingen risk om de används under rätt förutsättningar.

Enkätundersökningen omfattar 22 svenska kommuner. Fem stycken frågor skickades ut till respektive kommun för att få reda på deras inställning till användandet av exotiska arter, om artdiversitet prioriteras, vad som krävs för att välja obeprövade trädarter och om förändringar i klimatet finns med i beräkningar vid val av art. Vidare summeras och diskuteras de deltagande kommunernas svar. Slutligen diskuteras för- och nackdelar med användningen av exotiska trädarter. Det finns både risker med att använda och utesluta exotiska trädarter. Exotiska trädarter i kombination med inhemska arter skapar bättre förutsättningar att anpassa trädart efter ståndort, bidrar till en större valmöjlighet vid utformning av utemiljöer och leder till en större artrikedom. Vilket i sin tur skapar hållbara och motståndskraftiga urbana trädbestånd.

Main title:Exotiska trädarter i urbana miljöer
Subtitle:fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer
Authors:Nilsson, Johan and Andersson, Filip
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, exotiska, risker, fördelar, urban, hållbar, artdiversitet, invasivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2019 11:41
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics