Home About Browse Search
Svenska


Wallenstad, Anton, 2022. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringar har förekommit genom alla tider, men de som ägt rum de senaste
decennierna och förväntas fortsätta i samma riktning i framtiden är mer extrema än alla skådade de
senaste århundradena. Med klimatförändringarna förväntas medeltemperaturerna öka och med dem
ökar även risken för extrema väderfenomen som torka och värmeböljor. Samtidigt sker en konstant
urbanisering med en tillströmning av människor till städerna vilket kräver urban expansion antingen
i form av stadsutbredning eller förtätning.
Stadens hårdgjorda ytor och morfologi har gett upphov till fenomenet kallat värmeöeffekten,
urban heat island (UHI). Fenomenet förklarar hur stadens egenskaper i form och material resulterar
i lokalt högre temperaturer än i de rurala områdena som omger staden. Forskningen kring
värmeöeffekten är omfattande och många studier har visat på olika åtgärder som kan implementeras
för att motverka värmebildningen i staden; ytmaterial med hög reflektionsförmåga (albedo) och
dålig värmehållande kapacitet, vatten och vegetation i parker samt i hårdgjorda ytor.
Studien undersöker, i form av en litteraturstudie, om och vilka egenskaper hos träd som bidrar
till att motverka värmeöeffekten. Vidare studeras sedan vilka av de tio mest planterade träden i
hårdgjorda ytor i Malmö stad som innehar de egenskaperna och därmed motverkar värmebildningen
i Malmös stadsrum. Resultatet visar att flera olika attribut hos träd, som hög leaf area density och
stor kronvolym, bidrar till att motverka värmeöeffekten, särskilt genom att minska yttemperaturen,
lufttemperaturen och förbättra den termiska komforten i trädens omgivning.

,

Climate change has occurred on this planet since its origin, but the changes that have taken place
in the last couple of decades and that are expected to continue in the future are more extreme than
previously recorded in the past centuries. With climate change, the mean temperatures are expected
to increase and with that, the risk of extreme weather phenomena, such as drought and heatwaves,
increases as well. At the same time, the population of cities is constantly increasing with
urbanization which requires urban expansion either through urban sprawl or densification.
The hard surfaces and morphology of the city have given rise to a phenomenon called the urban
heat island effect (UHI). The phenomenon describes how the attributes of the city in terms of form
and material leads to higher temperatures in the city in comparison to those measured in the rural
areas surrounding it. Research regarding the UHI is comprehensive and has revealed plenty of
implementations that can be applied to mitigate heat build-up in the city; surfaces with a high albedo
and low heat-building potential, water, and vegetation in parks as well as on hard surfaces.
The present literature study examines if and which attributes in trees help to mitigate the UHI.
Additionally, the ten most planted trees in Malmö on hard surfaces are examined to determine if
they possess the required attributes to help mitigate heat build-up in the urban spaces of Malmö. The
result shows several traits, such as high leaf area density and big crown volume, having an impact
on the UHI, specifically by lowering surface temperatures, air temperatures and by increasing
thermal comfort in the areas surrounding the trees.

Main title:Växtval för att motverka värmeöeffekten
Subtitle:kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?
Authors:Wallenstad, Anton
Supervisor:Wahl, Scott
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:värmeöeffekten, urbanisering, klimatförändringar,, vegetation, träd, skugga, transpiration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17760
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2022 07:27
Metadata Last Modified:20 May 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page