Home About Browse Search
Svenska


Abusharar, Iman, 2020. Materialval : återanvändning av markmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
516kB

Abstract

Grunden till detta arbete är att utveckla en förståelse för hur betong, tegel och natursten fungerar i våra utemiljöer och hur dessa kan återanvändas. För att kunna påverka materialvalen i våra offentliga miljöer behöver entreprenörer, beställare och projektörer som har möjligheten att påverka börja göra det och hitta lösningar för att få det att fungera hållbart och ekonomiskt. Projektörer, beställare och entreprenörer har makten att göra skillnad redan vid materialval. Studien som har utförts ska underlätta för ovanstående aktörer om hur de kan gå tillväga för att återanvända markmaterial på bästa möjliga sätt. Genom denna studie med intervjuer som gjorts har det tagits fram en checklista som ska underlätta hanteringen för val av markmaterial. Denna checklista är tänkt att användas som en lathund som innehåller alla råd och anvisningar. Checklistan ska kunna tillämpas vid de flesta nybyggen och renoveringar, med undantag för specialprojekt med annorlunda omständigheter.

Checklistan ska gynna miljön och underlätta projekteringsprocessen. Beställarens miljökravställning blir lättare att uppfylla. Som entreprenör kan man påverka projektörer och beställare att ställa dessa krav.

Materialinformationen som har tagits fram i studien visar att det är möjligt att återanvända material men att det är för kostsamt. Utifrån intervjuerna försöker aktörerna hitta mer skonsamma och ekonomiska lösningar genom att vända sig till företag som hanterar och forskar om återvinning av material som är hållbara att använda. Enligt studien och intervjuerna krävs det stora krafttag av både företagare och den offentliga sektorn för en miljövänligare byggbransch.

,

The basis for this work is to develop an understanding of how concrete, bricks and natural stones work in our outdoor environments and how they materials can be reused. To be able to influence the choices of materials in our public environments, one must approach the builders and/or the contractors.
Designers, clients and contractors have the power to make a difference when choosing materials. The study that has been carried out will facilitate for the above actors how to take steps to recycle soil material in the best possible way. Out of this study and the interviews that have been conducted, a checklist has been developed that will simplify the reuse of soil materials.
This checklist is meant to be used as a crib that contains all the advice and instructions. The checklist is applicable to most new buildings and renovations, except for special projects with different circumstances.
The checklist should benefit the environment and facilitate the design process. The customer's environmental requirements adjustment will be easier to fulfill. The entrepreneurs can influence projectors and clients to set these requirements.
According to the material information presented in the study, it is possible to reuse the materials, but it is too expensive. Based on the interviews, the actors are trying to find more gentle and economical solutions by working with the companies that handle and research on recycling of materials that are sustainable to use.
According to the study and the interviews, great efforts are needed by both entrepreneurs and authorities / municipalities for a more environmentally friendly construction industry.

Main title:Materialval
Subtitle:återanvändning av markmaterial
Authors:Abusharar, Iman
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:markmaterial, betong, tegel, natursten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15500
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15500
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2020 05:59
Metadata Last Modified:09 May 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics