Home About Browse Search
Svenska


Ahmad, Doaa, 2023. Gentrifiering som bortdrivning : en kvalitativ studie om hyresgästernas upplevelser av en stadsförnyelseprocess i Mjølnerparken. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie ämnar undersöka fenomenet gentrifiering och dess processer med utgångspunkt i stadsförnyelseprojektet i Mjölnerparken i Köpenhamn samt i en svensk kontext genom att relateras till projektet i Ringen, Hanaskog i Sverige. Detta med hjälp av en intervjustudie med hyresgäster och en litteraturstudie om gentrifiering. Analysen görs utifrån fyra analytiska begrepp; social hållbar stadsutveckling, bostadsotrygghet, boendesegregation och folkfördrivning/etnisk rensning. Resultatet av studien visar att hyresgästerna upplever en gentrifieringsprocess som påverkar deras boendevillkor, livskvalitet, rättigheter och livssituation negativt genom att utsättas för folkfördrivning, bostadsotrygghet och boendesegregation. Detta på grund av brister i sociala hållbarhetsaspekter. Slutligen visar studiens implikationer att Sverige följer liknande spår som Danmarks bostadspolitik, vilket är en viktig fråga att belysa i en svensk kontext.

,

This study intends to examine the phenomenon of gentrification and its processes based on the urban renewal project in Mjölnerparken, Copenhagen and in a Swedish context by relating it to the project in Ringen, Hanaskog in Sweden. This through an interview study with tenants and a literature study on gentrification. The analysis tools consist of four theoretical concepts: social sustainable urban development, residential insecurity, residential segregation and displacement/ethnic cleansing. The results show that tenants experience a gentrificationprocess that negatively affects their living conditions, quality of life, rights and living situation by being exposed to displacement, residential insecurity and residential segregation. This is due to the lack of social sustainability aspects. Finally, the study's implications show that Sweden follows similar tracks to Denmark's residential policy, which is an important issue to shed light on in a Swedish context.

Main title:Gentrifiering som bortdrivning
Subtitle:en kvalitativ studie om hyresgästernas upplevelser av en stadsförnyelseprocess i Mjølnerparken
Authors:Ahmad, Doaa
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Lindholm, Gunilla and Aagaard Hagemann, Frederik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Mjölnerparken, Hanaskog, Ringen, gentrifiering, stadsförnyelse, bostadspolitik, ghettolag, social hållbarhet, social hållbar stadsutveckling, bostadsotrygghet, boendesegregation, folkfördrivning, tvångsförflyttning, bortträngning, etnisk rensning, boendevillkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19633
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19633
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2023 11:02
Metadata Last Modified:16 Dec 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page