Home About Browse Search
Svenska


Andén, Kajsa, 2020. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
358kB

Abstract

Ljusföroreningar innebär det artificiella ljusets negativa påverkan på miljön. Denna
påverkan uppmärksammas allt mer i dagens samhälle där belysningen av staden tenderar
att bli allt aggressivare mot det naturliga mörkret.
Det artificiella ljuset påverkar människor och djurens biologiska system. Den upplysta
natten möjliggör att vi människor kan vara aktiva en längre tid på dagen, men det
artificiella ljuset kan även kopplas till flera av de folkhälsoproblem som finns idag. Även
övriga organismer påverkas av en allt ljusare natt. Däribland de natt-aktiva insekterna
vars nyckelfunktion som pollinatörer riskerar att gå förlorad om vi inte börjar arbeta mot
trenden att jordens artificiellt upplysta yta ökar.
Ljusets påverkan bestäms av ljusets spektra, intensitet och riktning genom att dessa delar
påverkar olika organismer på olika sätt är det ett komplext arbete att ljussätta staden. Det
mest effektiva sättet för att minska ljusföroreningar är genom att släcka ljuset, vilket står i
konflikt med sociala värden som upplevd trygghet. Genom att arbeta med
belysningsstrategier och ha kunskap i ljusets påverkan kan landskapsarkitekter
argumentera för en mer hållbar belysning. Där sociala, ekologiska och ekonomiska
värderingar tas in i beräkningen och där den moderna teknologins framsteg utnyttjas på
bästa sätt.

,

Light pollution is the negative impact of artificial light on the environment. This impact is
a relatively new concern in todays society, where new lighting regimes are turning more
aggressive towards the natural nightscape.
Artificial light affects the biological systems of humans and animals. The illuminated night
allows us to be active for a longer period of time but can also be linked to several health
problems of today. Other organisms are affected by a brighter night for example the
nocturnal insects whose key-function as pollinators is likely to be lost if we don’t take
action against the trend of increasing the artificial lit areas of the world.
The impact of light is determined by the spectrum, intensity and direction of light. These
factors affect different organisms in different ways. The most efficient way to reduce light
pollution is to turn the light off, which conflicts with social variables as the feeling of being
safe. By working with lighting strategies and modern technology, landscape architects can
be more equipped to argue for sustainable lighting, where social, ecological and economic
values are taken into account and where the advances of modern technology is best used.

Main title:Vem släcker stjärnorna?
Subtitle:en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv
Authors:Andén, Kajsa
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ljusförorening, artificiellt ljus, sky glow, hållbar belysning, mörker, urban planering, belysnings strategier, ekosystemtjänster, biologiska system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16304
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16304
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Dec 2020 11:47
Metadata Last Modified:05 Dec 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page