Home About Browse Search
Svenska


Folke, Thea, 2021. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
954kB

Abstract

Arbetet syftar till att undersöka de olika skötselmetoder för gräs som finns att välja för en historisk
trädgård samt om de utgör ett värdefullt kulturarv och/eller bidrar med ökade upplevelsevärden för
trädgårdens besökare. Skötselmetoderna värderas utifrån aspekterna kulturarvsvärde,
upplevelsevärde, buller och drivkraft. Resultaten analyseras utifrån vilken klassificering av gräs de
olika skötselmetoderna lämpar sig för.
Resultaten visar att historiska skötselmetoder för gräs är en viktig del av kulturarvet. De gamla
metoder som bygger på hantverksskicklighet och är starkt kopplade till traditioner utgör ett viktigt
men hotat immateriellt kulturarv. Historiska skötselmetoder bidrar också till bevarandet av det
biologiska kulturarvet genom att gräset fortsätter skötas på det sätt man gjort under århundraden.
För besökare kan historisk skötsel innebära ökade upplevelsevärden framför allt genom att
levandegöra den historiska miljön och erbjuda en ovanlig upplevelse. I värderingen framkommer att
lien är det redskap som har högst kulturarvs- och upplevelsevärde för samtliga klassificeringar av
gräs. Andra värdefulla metoder är slåtterbalk dragen av häst (för äng och högvuxen gräsmatta) och
bete (för högvuxen gräsmatta och bruksgräsmatta). Lägst värden får de skötselmetoder som
använder sig av motordrivna redskap. För att valet av skötselmetod ska bli historiskt korrekt för
platsen så behöver varje plats individuellt analyseras utifrån vilka skötselmetoder som historiskt sett
använts för gräset och vilka mål man har med skötseln.

,

The aim of this work is to investigate the various methods for lawn maintenance in a historic garden
and analyse if they are a valuable cultural heritage and/or if they provide an enhanced experience
for the garden vistors. The methods are valued from these aspects: value as cultural heritage, value
as visitors experience, noise, and source of power. The results are then analysed with regards of
what type of lawn the methods are suitable for.
The results show that the historic methods for lawn maintenance are an important part of the
cultural heritage. The old methods that rely on craftmanship and has a strong connection to traditions
are an important but threatened intangible cultural heritage. Historic methods also contribute to
preservation of the biological cultural heritage by continuing the use of traditional maintenance in
that place. From a visitors perspective, the choice of methods for lawn maintenance may impact the
visitors experience by bringing the history to life and providing an unusual experience. From the
valuation of different methods it becomes clear that the scythe has the highest cultural and
experience value for all types of lawn. Other valuable methods are horse-drawn mowing beam (for
meadow and high grass) as well as grazing animals (for high grass and low-cut lawn). The methods
that use tools driven by motors had the lowest value for all categories. When choosing the right
method for a historic lawn the place needs to be analysed to see what methods have been used in
that place and also what are the maintenance goals.

Main title:Att vårda ett levande kulturarv
Subtitle:värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv
Authors:Folke, Thea
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kulturarv, historisk trädgårdsskötsel, historisk trädgård, gräsmatta, upplevelsevärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16461
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2021 12:14
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics