Home About Browse Search
Svenska


Greiff, Moa, 2013. Går det att skapa en bostadsmiljö för alla i staden i den postmoderna demokratin?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
825kB

Abstract

”En stad för alla” är ett välanvänt begrepp idag. Dock kan man fråga sig vad en stad för alla egentligen innebär. I den här uppsatsen har jag valt att fokusera på boendefrågan i den urbana miljön, och hur denna ser ut idag. Finns det idag, i den postmoderna demokratin, utrymme för alla att bo i staden? Uppsatsen fokuserar på exempel ifrån Sverige. I uppsatsen analyserar jag politiska och ekonomiska faktorer som påverkar boendet i staden, och ger en politisk och ekonomisk bakgrund till frågan om bostäder. Detta grundar jag främst på litteraturstudier. Jag tittar även på två aktuella processer kring frågan. Den första är bostadsområdet Pennygången i Göteborg, där de boende har organiserat sig emot höjda hyror. Det andra exemplet på en aktuell process är Malmö, som har utvecklats från en industristad till en service/utbildningsstad.
Jag har även undersökt hur opinionen ser ut idag gällande boendefrågorna, för att få en känsla för vilken utveckling frågan skulle kunna komma att ta. Detta har jag gjort genom att läsa både debattartiklar, kongressbeslut och partiprogram. I mina slutsatser försöker jag binda ihop de olika aspekterna av frågan som jag har upptäckt under mina litteraturstudier och studier av konkreta exempel. Jag ställer också upp tre exempel för vilken utveckling boendefrågan i staden skulle kunna ta.

,

“A city for everyone” is a commonly used concept today. However, one must ask oneself what this concept really means. In this essay I have chosen to focus on the question of housing in the urban environment, and how it is working today. Is there today, in the postmodern democracy, room for everyone to live in the city? The essay consists of examples from Sweden. In the essay I analyse political and economical determinants that have effects on housing in the city, and give a historical and economical background to the question of housing, which I base mainly on studies of literature. I have also investigated two current processes. The first one is the neighbourhood Pennygången in Gothenburg, where the inhabitants have organised themselves against raised rent levels. The other example is the city of Malmoe, which has developed from an industrial city to an educational/service city.
I have also chosen to examine how the public opinion around the question of housing is looking today, to get a glimpse of how the development might look. This I have done by reading op-eds and different political programmes and resolutions. In my conclusion I try to tie the different angles I have received from my studies of literature and concrete examples together. I also make three examples of possible ways that the question of housing in the city might develop.

Main title:Går det att skapa en bostadsmiljö för alla i staden i den postmoderna demokratin?
Authors:Greiff, Moa
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Bergsjö, Ann
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplanering, bostadspolitik, samhällsekonomi, bostadsutveckling, planeringshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2505
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 10:10
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 10:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics