Home About Browse Search
Svenska


Bosrup, Klara and Holmström, Tilda, 2024. Trygga tunnlar – hur designelement påverkar känslan av trygghet i gångtunnlar : en studie av underpassager i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

I detta arbete undersöks vilka designelement som påverkar den upplevda trygghets-känslan i gång- och cykeltunnlar. Trygghet i stadsmiljö är viktigt för att fler ska välja att använda det offentliga rummet. En plats som ofta upplevs extra otrygg är gång- och cykeltunnlar. Finns det möjlighet att göra dessa tryggare kan resultatet hjälpa till att öka gång- och cykeltrafiken i stadsmiljö. I detta arbete analyseras trygghetsaspekter i tunnlar genom en litteraturstudie, intervjuer med yrkesaktiva inom ämnet samt en observationsstudie. I observationsstudien har författarna grans-kat fyra tunnlar i Malmö stad: Nobeltunneln, Dalaplanstunneln, Annelundstunneln och en tunnel i Hyllie. Resultatet visar att det finns specifika designelement som har stor påverkan på den upplevda tryggheten. De viktigaste elementen är sikt, belys-ning och tunnelns geografiska placering. Även andra element som konst och akti-vering av platserna runt tunneln kan hjälpa trygghetskänslan.

,

In this essay the different design elements that affects the feeling of safety in un-derpassages are examined. The safety in urban environment is important to ensure that more people can use the public spaces. One of the elements in the city that many interprets as less safe are the underpassages. If it’s possible to increase their feeling of safety, the result could help boost pedestrian and bicycle traffic in urban environments. This essay examines the safety aspect through a literature study, in-terviews with people who works in the field and an observational study. During the observational study, four tunnels in Malmö has been examined by the authors. The tunnels who were included in the observation are Dalaplanstunneln, Nobeltunneln, Annelundstunneln and a tunnel in Hyllie. The result shows that the design aspects that has the biggest impact on the feeling of safety are illumination, the view, and the tunnels geographical placement. Art and activation of the sites nearby can also influence the safety.

Main title:Trygga tunnlar – hur designelement påverkar känslan av trygghet i gångtunnlar
Subtitle:en studie av underpassager i Malmö stad
Authors:Bosrup, Klara and Holmström, Tilda
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, gångtunnlar, cykeltunnlar, underpassager, designelement, design, trygghetsplan, stadsmiljö, känsla av trygghet, säkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20071
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20071
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2024 07:32
Metadata Last Modified:27 Jun 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics