Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Sofia, 2013. Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB
[img] Video (QuickTime) (Bilaga: Film Upprepningar)
168MB

Abstract

Arbetet tar sin utgångspunkt i resan och blicken
som faller på de förbipasserande landskapen, vari
det undersöker landskapet som representation
i samband med identitet och det cirkulära
sammanhang där det fysiska landskapet faktiskt
formas av vår bild av det. Frågeställningen om hur vi
upplever förbipasserande landskap utforskas genom
en teoribas och en självobserverande fallstudie
bestående av film, bild och skrivna reflektioner
från en resa i Sydeuropa från sommaren 2013. Med
utgångspunkt i konstteoretiska, turismvetenskapliga,
kulturgeografiska, landskapsteoretiska och filosofiska
texter utforskas landskapet som representation,
identitet och verkligheten så som vi uppfattar
den. Susan Sontags essäverk On photography
(1977) används som en röd tråd i arbetet och får
representera tankarna kring representationens
definition. I en ansats att luckra upp gränssnittet
mellan ett konstnärligt och vetenskapligt förfarande
är fallstudien en självstudie där jag i reflektionerna
undersöker mig själv som studieobjekt och hur jag
ser och har sett på de förbipasserande landskapen
under resan, samt hur min upplevelse förhåller sig
till den socialt konstruerade turisten. Slutsatser från
arbetet kan sammanfattas i att vår blick är socialt
konstruerad, att det förbipasserande landskapet
kondenseras till selektiva bilder som hänger samman
med själva det fysiska landskapets uttryck samt att
jag själv i högsta grad trots medvetenhet hänfaller åt
en kulturellt formad turistroll i min dokumentation.

,

This work takes its point of departure in the
journey and the glance that falls on the passing
landscapes. It examines landscape as representation
in connection to identity and the circular reference
where the physical landscape actually is shaped by
our image of it. The quarry of how we experience
passing landscapes is explored through a theory
base and a self observing case study consisting of
film, images and written reflections from a journey
in southern Europe the summer of 2013. Deriving
from art theory, tourism theory, cultural geography,
landscape theory and philosophy, landscape as
representation, identity and reality as we perceive
it is examined. The essay work On Photography
(1977) by Susan Sontag is used as a recurring line of
argument and represents thoughts on the definition
of representation. With the approach to loosen
up the interface between artistic and scientific
methods, the case study is a study of self where I
in the reflections examine myself as a study object
and how I see and have seen the passing landscapes
during the journey, as well as how my experience
is connected to the socially constructed tourist.
Conclusions from the thesis can be that our glance
is socially constructed, that the passing landscape is
condensed to selective images connected with the
expression of the physical landscape itself and that I,
myself, to a large degree despite awareness fall into a
culturally shaped tourist role in my documentation.

Main title:Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet
Authors:Larsson, Sofia
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Qviström, Mattias and Larsson , Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskap, representation, perception, identitet, resande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3179
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2014 14:30
Metadata Last Modified:30 Apr 2014 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics