Home About Browse Search
Svenska


Wiström Bolding, Elin, 2020. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det här arbetet handlar om semi-extensiva gröna tak. I en tid där förtätning av staden där ofta de gröna miljöerna bebyggs är ett av de vanligare alternativen att lyfta upp en del av de miljöerna på taken. De gröna taken har en viktig roll i våra urbana miljöer då de ger en mängd förbättrande effekter för miljön i städerna men även för insekter samt rekreativa tjänster till oss människor. Detta är speciellt viktigt i en tid där staden förtätas och många av de gröna miljöerna går förlorade Det är viktigt att visa på en mångfald i hur dessa tak används och vilka växter som placeras där. Istället för att endast plantera tunna extensiva gröna taken som är vanligast idag understryker detta arbete vilken bredd av växter som kan användas om man från början i byggprocesserna lägger fokus på de gröna taken för att kunna anlägga bäddar med tjockare substratdjup. Detta gör stor skillnad på vilka växter som kommer kunna växa och trivas där. Genom att använda ståndortsanpassade växter så blir planteringarna dessutom långlivade och hållbara över tid. Augustenborgs botaniska takträdgårdar ligger i östa Malmö som har en stor yta med gröna tak och takträdgårdar som visas upp för många besökare och företag varje år. I arbetet kommer det göras två växtbäddar till deras visningstak för att visa på skillnaden i växtmaterialet i olika substratdjup. För att visa på skillnaden i hur växterna kan se ut i olika substratdjup görs i arbetet två olika bäddar med olika växtblandningar och olika substratdjup. I den tunnare bädden finns det inga lignoser planterade och perennerna som passar i den miljön är generellt lite mindre och lägre på höjden. Den tjockare växtbädden kommer upp något mer i höjd då något större växter klarar av att växa här. Det går även att få ett buskskikt vid detta substratdjup vilket förändrar karaktären märkbart. Växtkombinationerna har som avsikt att göra naturalistiska planteringar med rytm mellan solitärerna samt mixer av växter som får sprida sig mer slumpmässigt. Blomningstiden har spritts över året så att det under växtsäsongen alltid finns någonting som blommar i planteringen. Genom att ha vissa växter som jobbar i bottenskiktet av planteringen, någon som är mer klumpväxande, någon som är långsamt samt någon som frösår sig mycket och hoppar runt i planteringen så skapas en plantering som blir långlivad och hållbar.

,

This study is about semi-extensive green roofs. In a time of rise of densification in the cities and the green spaces often get built on, it’s a more and more common alternative to put some of the new green spaces on the roofs. The green roofs have an important part in our urban environments because it effects the cities environments, creates habitats for insects and recreative benefits for humans. This is especially important in a time of densification of the cities where a lot of the green spaces get lost. It’s important to show a diversity of how green roofs are used and which plants can grow there. Instead of only plant thin extensive green roofs which are the most common today this work focuses on the variety of plants which can be used if you in an early stage of the building plans focuses on the green roofs. This would make it possible to plan for plant beds with deeper layers of substrate. This makes a huge difference on which plants will be able to grow and flourish there. By using plants suitable for the site preference the plantings will live long and be sustainable over time. Augustenborgs botanical roof gardens is located in Malmö, Sweden and has a grand space of green roofs and roof gardens on show for a lot of visitors every year. In this study there will be two plant beds made for their show roofs to show the difference in plant material due to different depth of the substrate layer. To show the difference of which plants suits different depths of substrate layer there will be two different beds with different mixes of plants and different depths of substrate. In the plant bed with thinner substrate depth there is no bushes planted and the perennials suitable for this environment are generally smaller and lower in height than in the second planting. The thicker plant bed will have higher plants because slightly bigger plants can grow here. It’s also possible with some bushes in this thicker substrate which changes the character of the planting. The combinations of plants will be a naturalistic design with rhythm between solitaries and mixes of plants that can spread out more randomly. The flowering time is spread over the year to make sure it’s always something in bloom during the growing season. By having some mat-forming plants in the bottom of the planting, some plants that spread around with seedlings, some more clumpforming and some more slowly growing there will be a planting which will be living long and be sustainable through the years.

Main title:Semi-extensiva gröna tak i urban miljö
Subtitle:växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat
Authors:Wiström Bolding, Elin
Supervisor:Andreasson, Frida and Julia, Andersson
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, semi-extensiva gröna tak, växtkomposition, ståndort, green roofs, semi-extensive green roofs, planting design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16146
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 11:13
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics